Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Céljaink és jövőképünk

Energiagazdálkodási vállalat vagyunk, de ez a szó önmagában nem fejezi ki azt, hogy mi a célja a tevékenységünknek: jobbá tenni az emberek életminőségét és hozzájárulni a környezet védelméhez. Termékeink, technológiáink és szolgáltatásaink változást hoznak a világba.

Jövőképünk

Az életminőség és a környezet jobbá tétele energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével.

Egy vállalat kultúráját egyedülálló céljai, hite, viselkedése és attitűdje fejezi ki.

 

Közös célunk tökéletesen kirajzolódik a jövőképükben, megerősíti, milyen fontos számunkra, hogy minél nagyobb hatással legyünk környezetünkre a világ növekvő energiaszükségletének kiszolgálása során. Tudjuk, hogy ezt a célunkat akkor érjük el, ha:

 • Segítünk boldogulni a munkavállalóinknak a munkájukban csak úgy, mint a magánéletben
 • Magas színvonalon szolgáljuk ki az ügyfeleink igényeit, megértve a kihívásaikat és valós megoldásokat nyújtva azokra
 • Részvényeseink elégedettek az eredményünkkel
 • Időnket és tehetségünket rendelkezésre bocsátva támogatjuk a közösségeket magunk körül szociális és gazdasági szükségleteik kielégítésében

Az emberek életminőségének javítására és a környezetünk védelmére irányuló törekvéseinkkel összhangban áll márkánk ígérete: „Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.” E márkaígéret kifejezi mindazt, amit teszünk, de még inkább azt, hogy miért tesszük mindezt. Munkánkkal a biztonságot, a fenntarthatóságot, a megbízhatóságot és a hatékonyságot szolgáljuk munkavállalóink, ügyfeleink, részvényeseink és a közösségek javára.

 

Jövőképünk alapját a nem anyagi jellegű céljaink és a vezetői jellemzőink határozzák meg. Ezek így együtt áthatják tevékenységünk minden tényezőjét és résztvevőjét a munkaerő toborzástól a termékeken és szolgáltatásokon keresztül az üzleti partnereinkig és ügyfeleinkig.

Mint energiagazdálkodási vállalat fontosnak tartjuk, hogy az energiaellátást biztonságossá, megbízhatóvá és hatékonnyá tegyük. Méghozzá jobban, mint bárki más. Azonban azt is tudjuk, hogy ezt a célt csakis akkor érhetjük el, ha a kollégáink érdeklődők és elkötelezettek, és hisznek abban, amit csinálnak. Amennyiben ez a két dolog rendben van, képesek leszünk visszaadni a közösségeknek, amit kaptunk tőlük. És magas osztalékokat tudunk fizetni a részvényeseinknek.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Céljaink

Ugyanolyan fontos, hogy elérjük a megfoghatatlan céljainkat, mint az, hogy gazdaságilag eredményesek legyünk. Ezeket a megfoghatatlan célokat azért tűztük ki, hogy egy közös értékrendet teremtsünk. Arra törekszünk, hogy:

 • forgalmazóink és ügyfeleink kiemelt szállítói legyünk;
 • izgalmassá, kellemessé és jelentőségteljessé tegyük a munkát dolgozóink számára;
 • erősítsük a közösségeket;
 • gondoskodjunk munkavállalóink biztonságáról, egészségéről és jó közérzetéről;
 • példát mutassunk az iparág többi szereplőjének befogadásból és sokszínűségből;
 • aktívan védjük a környezetet.

Mitől lesz az Eaton vezető nagyvállalat?

Azoktól a vezetői jellemzőktől, amelyekben visszatükröződik a vállalati kultúránk és értékrendünk. Ezeket a jellemzőket magán kell viselnie minden munkavállalónknak, mert hiszünk benne, hogy ezeknek köszönhetjük piacvezető pozíciónkat.

 • Etikusak vagyunk.
 • Szenvedélyesek vagyunk.
 • Elszámoltathatóak vagyunk.
 • Hatékonyak vagyunk.
 • Transzparensek vagyunk.
 • Tanulunk.

Elkötelezettek vagyunk a korrekt üzleti tevékenység mellett.

Kiemelkedően etikus vállalat hírében állunk, ez megkülönböztet minket a többiektől, és kulcsfontosságú versenyelőnyhöz juttat. A korrekt üzleti gyakorlat iránti elkötelezettségünk azt jelenti, hogy a legszigorúbb etikai mércével mérjük saját vállalati magatartásunkat. E szigorú etikai mérce vonatkozik arra, ahogy egymással, ügyfeleinkkel és a közösségekkel bánunk.

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

*Ahhoz, hogy élni, dolgozni és gyarapodni tudjunk, az embereknek a világon mindenütt szükségük van a technológiára, a közlekedésre, az energiára és az infrastruktúrára. Azok a vállalatok pedig, amelyek ezeket biztosítják, tőlünk kapnak támogatást, hogy megküzdjenek a legnagyobb villamos, hidraulikai és mechanikai energiagazdálkodási kihívásokkal. Mert soha nem tévesztjük szem elől azt, ami fontos. És a mi feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy működjön az, ami fontos.