Select your location

טכנולוגיות פרסום ורשתות

חברת Eaton משתמשת בצדדים שלישיים כגון גוגל, פייסבוק, LinkedIn ו- Twitter ובפלטפורמות פרסום תוכניתיות אחרות לניהול הפרסומות של Eaton בערוצים אלקטרוניים של צדדים שלישיים. מידע אישי, כגון קהילת המשתמש או אינטרסים משתמעים או נגזרים, יכול להיות בשימוש לצורך בחירת פרסום על מנת להבטיח שהוא רלוונטי למשתמש. מודעות מסוימות יכולות לכלול פיקסלים מוטמעים שביכולתם לקרוא קובצי קוקיס או להחזיר מידע על הגלישה המאפשר למפרסמים לקבוע בצורה טובה יותר כמה משתמשים יחידים ראו את המודעה.

לפעמים חברת Eaton עושה שימוש בטכנולוגיות פרסום ונוטלת חלק ברשתות של טכנולוגיות פרסום שאוספות מידע על השימושמחברת Eaton ומאתרי אינטרנט שאינם של Eaton, וכן ממקורות אחרים, במטרה להציג בפניך פרסומות הקשורות ל-Eaton באתרים של Eaton עצמה ושל צדדים שלישיים. ניתן להתאים את הפרסומות האלה לאינטרסים המשוערים שלך תוך שימוש בטכנולוגיות פרסום המכוונות את המטרה מחדש והמזהות התנהגות. פרסומות המכוונות מחדש והמזהות התנהגות כלשהן המופיעות בדפדפן שלך יכללו מידע בתוכן או לידן המיידעות אותך בנוגע לשותף טכנולוגיית הפרסום וכיצד לבחור שלא להציג פרסומות כאלה. אין בבחירה שלא להציג את הפרסומות כדי לומר שאתה תפסיק לקבל מודעות מחברת Eaton. המשמעות היא שאתה כבר לא תקבל מ-Eaton מודעות שכוונו אליך בהתבסס על הביקורים ועל פעילות הגלישה שלך במכלול האתרים במהלך הזמן.

כלי המבוססים על קובצי קוקיס המאפשרים לך להימנע מפרסום המבוסס על אינטרס מונעים מחברת Eaton ומחברות משתתפות אחרות בטכנולוגיית הפרסום מלהציג אצלך מודעות הקשורות לאינטרס בשם חברת Eaton. הן יעבדו רק על דפדפן האינטרנט שבו הן מושתלות, והן יתפקדו רק אם הדפדפן שלך מוגדר לקבלת קובצי קוקיס מצדיים שלישיים. ייתכן שהכלים האלה להימנעות המבוססים על קובצי קוקיס לא יהיו אמינים במקרים בהם (כגון מכשירים ניידים מערכות הפעלה מסוימים) קובצי קוקיס הם לעיתים מושבתים או מוסרים באופן אוטומטי. אם מוחקים קובצי קוקיס, משנים דפדפנים, מחשבים או משתמשים במערכת הפעלה אחרת, יש צורך לשוב ולבחור לחסום את המודעות. אם אתה מעדיף שלא לקבל יותר פרסום מכוון-מטרה, באפשרותך לחסום מספר תוכנות פרסום ברשת העושות שימוש במידע האישישלך. על מנת לעשות זאת, צריך לבקר בדף החסימה (NAI Opt-Out Page):  http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp לידיעתך, גם אם תבחר להסיר את המידע האישישלך (חסימה), ייתכן שתמשיך לראות פרסומות בזמן הגלישה באינטרנט.

כיצד ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן בנוגע למדיניות זו, או אם יש לך חששות בנוגע לכך שנעבד את המידע הפרטי שלך, צור איתנו קשר באמצעות:
כתיבה אל:
Eaton
Attention: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
שלח אימייל אל:
dataprotection@eaton.com 

בחר נושא לקבלת פרטים נוספים