• We make the "on" button work.*

    *קל לקחת את האנרגיה כמובנת מאליה. לחיצה על המתג מאפשרת זרימת חשמל לגופי התאורה שמאירים את המשרד שלך או לדיפרנציאל שמאפשר לרכבך להמשיך לנסוע. We make sure it all works together seamlessly and reliably.
    ראה כיצד

מוצרים

Eaton מייצרת מגוון רחב של מוצרים ושירותים, החל ממערכות חסכוניות בדלק וכלה בכלים ורכיבים לניהול שרשרת חשמל שמובילים בבטחה מטוס מסחרי. Eaton תמיד שואפת למצוא דרכים חדשות להגדלת ערך המוצרים והשירותים שהיא מציעה ללקוחותיה.

פיקוח על מוצרים

אנו מחויבים להפחית למינימום את השפעת פעולותינו ומוצרינו על הסביבה. כיצרן גלובלי, אנו מצייתים לתקנות הקשורות למוצרים, כגון EU WEEE, REACH ו-Prop 65.