Kurs

Øk kunnskapen om xComfort installasjon og programmering

Webkurs i programmering av Bridge, SHC og X1

Vi tilbyr opplæring i installering og programmering av våre systemer. Våre kursholdere er fagspesialister med lang fartstid innen byggautomasjon.

Programmering av xComfort Bridge

Vi tilbyr opplæring i bruk- og programmering av den nye Bridge kontrolleren fra Eaton, i samspill med xComfort komponenter.

Eaton MRF og Smart Home Controller

Opplæring i programvaren MRF og programmering av Eaton Smart Home Controller. Kurset gir nødvendig kompetanse for å bygge og programmere smarthusløsninger med xComfort fra Eaton.
Til betjening og visualisering benyttes smartphone/tablets.

Eaton MRF og Sensio-kontroller

Opplæring i programvaren MRF og programmering av Sensio X1 kontroller. Kurset gir nødvendig kompetanse for å bygge og programmere smarthusløsninger med xComfort fra Eaton og X1 kontroller fra Sensio.
Programmering av X1 kontroller gjøres med programvaren xSetup. Til betjening og visualisering benyttes smartphone/tablets.