Kurs

Øk kunnskapen om xComfort installasjon og programmering

Webkurs i PC-programmering og X1 / SHC

Vi tilbyr opplæring i installering og programmering slik at du stiller best mulig forberedt. Våre kursholdere er fagspesialister med lang erfaringen innen både xComfort og kursvirksomhet.

Eaton MRF og Smart Home Controller

Opplæring i bruk av den nye programvaren for PC, MRF og manuell programmering og programmering av Eaton Smart Home Controller. Kurset gir nødvendig kompetanse for å bygge og programmere smarthusløsninger med xComfort fra Eaton, med betjening og visualisering på smartphone/tablets via Eaton Smart Home Controller.

Eaton MRF og Sensio-kontroller

Opplæring i bruk av den nye programvaren for PC, MRF og manuell programmering, sammen med programmering i Sensio xSetup, kobling mellom Sensio xSetup og Eaton xComfort mrf-programvare, samt gi innblikk i hvordan anlegg kan administreres over webserver.

Kurset gir nødvendig kompetanse for å bygge og programmere smarthusløsninger med xComfort fra Eaton, inkludert xComfort nivå 2 programmering/Sensio xSetup-programmering.