Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda bir rol modeli olmayı amaçlıyoruz, çünkü çalışanlarımız, yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve toplumlarımız için doğrusu bu.

Eaton’da kapsayıcılık ve çeşitlilik- inandığımız doğrular

Her birimizi eşsiz kılan farklı fikirleri, bakış açılarını ve birikimleri kucakladığımızda biz, şahıslar ve şirket olarak daha da güçlüyüz. Bu bakış açısının dünya genelindeki en büyük yetenekleri çekmemize, onları işe almamıza ve bünyemizde tutmamıza yardımcı olduğuna inanıyoruz.
Herkesin önemli olduğu ve herkesin ait olduğu yer olan sektörümüzde kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda bir rol modeli olmayı amaçlıyoruz.
Craig Arnold, Chairman and Chief Executive Officer

Kapsayıcılık araştırma grupları şunları amaçlamaktadır: işyerinde farkındalığı ve saygıyı güçlendirmek

Eaton Kapsayıcılık Kaynak Grupları (IERG’ler) ortak bir amacı, ilgiyi veya birikimleri paylaşan çalışanları bir araya getirmektedir. Çalışanlarımızı çeşitli bakış açılarını keşfederken bağlantılar kurmak üzere iERG’lere katılım için cesaretlendirmekteyiz.

Farklı bakış açılarından gelen güç, yeniliği ve büyümeyi arttırmaktadır.

Eaton çalışanlarına, müşterilerine, paydaşlarına ve toplumlarına yönelik kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda ödüllendirilerek ve takdir edilerek onurlandırılmıştır. 

En iyi çalışma yeri LGBT ödülü
Güney Kore aile dostu yönetim ödülü
Brezilya kariyere başlamak için en iyi şirket ödülü
Asker dostu işveren ödülü

Daha fazlasını keşfedin.