Konumunuzu seçin

EHS Politikası

Vizyonumuz güç yönetimi teknolojileri ve servislerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırmak ve çevremizi iyileştirmektedir — çünkü bizim için sağlıklı bir çevre ile işimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumlarımızın uzun vadeli başarısı önemlidir. 

Eaton EHS Yönetimi — Çevre, Sağlık ve Güvenlik Konusunda Sürekli İlerleme

Eaton faaliyet gösterdiğimiz her yerde operasyonlarımızın ve ürünlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeyi ve Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Her bir çalışanımız, EHS politikasına uymakla yükümlüdür.

Bu amaçla, Eaton enerji ve su tüketimi, atık oluşumu, ürün kalitesi, çalışan güvenliği ve daha fazlası için dünya genelinde uygulamaları hayata geçirmektedir. EHS çalışmalarımızı özellikle aşağıdaki alanlara yönlendirmekteyiz:

EHS Yönetim Sistemi

EHS Yönetim Sistemi:Eaton, mevcut programları entegre bir yönetim sisteminde bir araya getiren küresel, birleşik bir sistem olan MESH (Çevre, Güvenlik, Emniyet ve Sağlık Yönetimi) ile yönlendirilmektedir. Dünya genelindeki tesislerimiz ortak hedeflere doğru çalışmakta, aynı ölçümleri uygulamakta, ilerleme için hedef belirlemekte ve en iyi uygulamaları paylaşmaktadır. En önemlisi de, MESH; EHS’yi bir dizi faaliyetten, tüm Eaton çalışanları tarafından paylaşılan sorumluluğa dönüştürmüştür. MESH ayrıca ISO 14001 ve OHSAS 18001/ISO 45001 gibi uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır.
 

Çevresel Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizden kaynaklanan havaya, suya ve toprağa olan emisyonlarımızı en aza indirgemeyi taahhüt ediyoruz. Eaton’ın Kıdemli Liderlik Konseyi sürdürülebilirlik stratejimizi yürütmekte, kaynaklarımızı optimize etmekte ve çevresel risklere ve müşterilerimiz, yatırımcılarımız, toplumlarımız ve çalışanlarımız için en önemli olan fırsatlara odaklanmaktadır. Çevresel etkiyi azaltma hedeflerimizi belirliyor ve kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçüyor, gözden geçiriyor ve halka rapor ediyoruz.

Eaton, iklim değişikliği risklerini ele alabilmek için sera gazlarının (GHG) dünya genelinde azaltılmasına öncülük eden ortak teşebbüsleri desteklemektedir. Küresel Raporlama Teşebbüsü tarafından oluşturulan kuralları kullanarak, dünya genelindeki enerji tüketimimizi ve karbon emisyonlarımızı azaltmak için yıllık hedefler koymaktayız. İlerlemeler üçüncü şahıslar tarafından denetlenmekte ve kamuya rapor edilmektedir. Daha Fazla Bilgi Edinin
 

Sağlık, Güvenlik ve Emniyet

Güvenli çalışma, Eaton'da istihdamın bir koşuludur. Hedefimiz tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimiz için emniyetli ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktır. Etik ve uyum hakkındaki Eaton politikaları ile uyumlu yasal gereksinimleri ve şirket gereksinimlerini karşılamayı ve aşmayı taahhüt ediyoruz. "‘’Sıfır kaza güvenlik kültürü’’ "yaratmak ve MESH’in hayata geçirilmesiyle sağlık ve güvenlik performansımızı sürekli olarak geliştirmek amacıyla çalışmaktayız. Güvenlik kuralları tedarikçileri, taşeron işçileri, yüklenicileri, bayileri, ziyaretçileri ve Eaton çalışanı olmayan diğer tüm kişileri kapsayacak şekilde Eaton lokasyonlarında faaliyet gösteren tüm üçüncü şahısları kapsamaktadır.  Daha Fazla Bilgi Edinin
 

İş Entegrasyonu

İş Entegrasyonu:EHS’yi, entegre bir sistem üzerinden Eaton’ın yüksek performans kültürünün temelini oluşturan Eaton İş Sistemi’nin (EBS) tüm safhalarına entegre etmiş bulunuyoruz. EBS işlerimizi yürütmek için kullandığımız temel değerlerimizi, politikalarımızı ve süreçlerimizi kapsamakta ve performansımızı sürekli olarak ölçmekte, değerlendirmekte ve geliştirmektedir. EHS mükemmeliyeti tüm iş stratejilerimizin entegre bir parçasıdır ve karar verme sürecimizde paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alıyoruz.   Daha Fazla Bilgi Edinin
 

Uygunluk

Eaton’ın etik ve uyum politikaları ile mevzuat ve şirket gereksinimlerini karşılamayı ve aşmayı taahhüt ediyoruz. "‘’Sıfır kaza güvenlik kültürü’’ "yaratmak ve MESH’in hayata geçirilmesiyle sağlık ve güvenlik performansımızı sürekli olarak geliştirmek için çalışıyoruz. 
 

Sürdürülebilir Ürünler

İşletmelerimiz müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüketicilerimizin enerji verimliliğini arttırmalarını, emisyonları azaltmalarını, sağlık ve güvenliği korumalarına yardımcı olan inovatif ürünler ve prosesler yaratmayı amaçlamaktadır. Çevre Tasarımı (DfE) ve Yaşam Döngüsü Yönetimi (LCA) gibi çeşitli programlarla ve yaşam döngüsü boyunca ürünün hem çevresel yönlerini hem de potansiyel etkilerini tanımlayan bilimsel proseslerle sürekli ilerlemeyi amaçlıyoruz.  Daha Fazla Bilgi Edinin
 

Paydaşlar

Eaton, sürdürülebilirlik çalışmalarımızın önemli bir parçası olan, paydaş katılımına kendini adamıştır. Çalışanlarımız, yatırımcılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hükümetler yerel toplumlar ve diğerleriyle düzenli ve açık bir diyaloga sahip olmak önemli olan meselelere ortak bir anlayış geliştirmemize ve çevresel performansa ve güvenlik performansına en üst seviyede ulaşmamız için birlikte çalışmamıza olanak tanımaktadır. Daha fazla bilgi edinin.
 

Tedarik Zinciri

Eaton, kendi sürdürülebilirlik performansımızda tedarik zincirinin öneminin farkındadır ve emisyonları yönetmek, güvenliği geliştirmek ve verimliliği arttırmak gibi önemli konularda tedarikçileriyle stratejik ilişkiler kurmaktadır. Yönetim süreçlerimiz tedarikçilerimizin etik davranış, uyum, çevresel sorumluluk ve ayak izinin azaltılmasına ilişkin değerlerimize bağlı kaldığını garanti etmektedir. Daha Fazla Bilgi Edinin
 

ŞEFFAFLIK

EHS performansımızın şeffaflığını arttırmak Eaton’ı daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir şirket haline getirmektedir. Yıllık Raporumuzda  ve Sürdürülebilirlik Raporumuzda Eaton web sitemizde bulunan Yıllık Raporumuzda ve EHS ve diğer sürdürülebilirlik verilerimizi toplayan ve yayan organizasyonlarla çalışarak performansımızı ölçmekte, gözden geçirmekte ve kamuya rapor etmekteyiz.
 

Toplum

Çevre sorumluluğu olan güvenli iş yerlerinde güç yönetimi ürünleri ve çözümleri üretmeyi amaçlıyoruz. Yaşadığımız ve çalıştığımız toplumların yaşam kalitesini arttıran yerel ve hükümet girişimlerinde yer alıyor ve bunlara katkıda bulunuyoruz. Daha Fazla Bilgi Edinin
 

Çalışanlar

EHS konularında, programlarında ve performansında tüm çalışanlarda farkındalık yaratmayı,katılım konusunda cesaretlendirmeyi, uygun eğitim ve öğretim sağlamayı amaçlıyoruz.
 

Acil Duruma Hazırlıklı Olmak / Beklenmedik Durum Planı

Eaton’ın MESH programı, EHS temel risk ve etkilerini tanımlayan, operasyonel kontroller geliştiren, acil durum müdahalesi ve beklenmedik durum planını hazırlayan süreçler sağlamaktadır. Eaton tesisleri, sahadaki vakalar için planlama, ekipman ve eğitim sağlamakta ve çalışanlarımız ortak müdahaleler için yerel toplum güvenlik üniteleriyle işbirliği yapmaktadır.
 

Yönetişim

Eaton’ın EBS ve Sürdürülebilirlik Birimi İdari Başkan Yardımcısı, EHS politikasının uygulanmasından sorumludur. Paydaşlar, çalışanlar, müşteriler, rakipler, tedarikçiler ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlarla ilişkilerimizle ilgili önemli kamu politikamız Eaton Yönetim Kurulu İdari Komitesi’nin kontrolündedir. Bu konular Eaton EHS politikasında açıklanan EHS maddelerini de içermektedir.