Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Hulladékcsökkentés

A hulladékmennyiség csökkentése fontos nekünk és a közösségeinknek

A hulladékmennyiség csökkentésére irányuló erőfeszítéseink középpontjában a hulladéklerakókba szállított hulladék mennyiségének minimalizálása áll, így kívánjuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, megőrizni az értékes erőforrásokat és támogatni a közösségeket, amelyeket szolgálunk.

Elkötelezettségünk a hulladéklerakóba küldött hulladék mennyiségének csökkentése mellett

Célunk, hogy 2030-ig a gyártólétesítményeink 100%-a „NUHU” létesítmény legyen. Ezzel párhuzamosan a hulladéktermelésünket is vissza akarjuk szorítani, éves szinten 2%-kal.

A „NUHU” célkitűzéseinket a hulladékfeldolgozás módszereivel kívánjuk elérni: újbóli felhasználással, újrahasznosítással, komposztálással és energiatermelés céljából történő hulladékégetéssel. Programunk minőségbiztosítására egy külső minősítőszervezetet kértünk fel. A hulladékgazdálkodás másik tényezője a hulladékmegelőzés: olyan folyamatokat választunk, amelyeknek kicsi az anyagigénye. Beszállítóinkat is arra bátorítjuk, hogy támogassák a megmaradó hulladékok hulladéklerakókról történő átirányítását.

Minden Eaton telephely felelősségteljesen köteles kezelni hulladékát, a hatályos jogszabályoknak és saját belső Környezetvédelem, Egészségvédelem, Munkabiztonság (MESH) irányítási normáinknak megfelelően, beleértve ebbe a hulladékforrások azonosítását és a hulladék-minimalizálási tervek készítését is.

100
%
Célunk, hogy 2030-ra valamennyi gyártóüzemünk tanúsított hulladékmentes létesítmény legyen
28
%
A hulladéklerakókba kerülő hulladék éves százalékos csökkentése 2020-ban
90
%
2019-ben a szemetünk ennyi százalékát nem kellett lerakóba szállítanunk, mert sikerült újrafelhasználnunk, újrahasznosítanunk, komposztálnunk vagy energiává alakítanunk
dobozokat szállításra előkészítő munkás
Perspektívák
Stratégiák a csomagolás hulladékáramból történő kivonására
28/01/2020
A szervezetek a fogyasztói igényeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően törekednek arra, hogy minimalizálják a csomagolás volumenét és csökkentsék vagy megszüntessék az egyszer használatos csomagolóanyagok használatát. Hogyan akadályozható meg, hogy a csomagolóanyagok a szemétlerakóban végezzék?

Kapcsolódó kulcsfontosságú fenntarthatósági témák