Seleccione su ubicación

  • Elektrotehniskās un rūpnieciskās elektroapgādes pārvaldība

    “Eaton” ir jūsu rīcībā. Mēs izmantojam savas inženiertehniskās zināšanas, lai palīdzētu uzlabot uzticamību, efektivitāti un drošību. Mūsu pakalpojumos ietilpst izpēte, projektēšana, analīze, uzstādīšana, sagatavošana ekspluatācijai, pieņemšana ekspluatācijā, reaģēšana ārkārtas situācijās, projektu vadība, profilaktiskā apkope, apmācība un problēmrisināšana.