Seleccione su ubicación

  • Mēs sniedzam atbildes, kas nodrošina rezultātu.*

    * Jūs varat paļauties uz mūsu speciālistu tīklu, kas jums palīdzēs atbildēt uz jūsu tehniska vai komerciāla rakstura jautājumiem. Mūsu atbalsta komandas ir gatavas sniegt vajadzīgās atbildes, kad tās jums nepieciešamas.

Elektrisko izstrādājumu, pārdošanas un atbalsta pieprasījumi

Mūsu klientu un elektrisko izstrādājumu pārdošanas atbalsta organizācija “EatonCare” ir apņēmusies nodrošināt mūsu klientus un izplatītājus ar vispārēju informāciju un tehniskiem līdzekļiem, kā arī atbalstīt mūsu oriģināliekārtu ražotājus, projektu un izstrādājumu pasūtījumus un ārpus darba laika veicamus steidzamus pakalpojumus. 

UPS Servisa pieteikums

Vispārēji pieprasījumi

Mūsu klientu apkalpošanas komanda ir gatava jums palīdzēt vai arī novirzīt jūsu pieprasījumu atbilstošākai grupai darba dienās no 8.00 līdz 17.00.
Zvaniet mums
Tālrunis: + 371 678 444 35