Seleccione su ubicación

  • Mēs rūpējamies par būtiskāko.*

    *Enerģija ir būtiska mūsu pasaules sastāvdaļa. Tāpēc mēs esam apņēmušies uzlabot cilvēku dzīvi un vidi, izmantojot uzticamākas, efektīvākas un drošākas energopārvaldības tehnoloģijas. Jo tas ir galvenais. Un mūsu uzdevums ir to nodrošināt.
    Uzziniet, kā

Visas mūsdienu pasaules iespējas ir pieejamas, pateicoties enerģijai.

Lidmašīnas. Slimnīcas. Rūpnīcas. Datu centri. Transportlīdzekļi. Elektrotīkls. Katru dienu visā pasaulē cilvēki paļaujas uz tehnoloģiju, transportu, enerģiju un infrastruktūru, lai dzīvotu, strādātu un attīstītos. Savukārt uzņēmumi, kas nodrošina šos produktus un pakalpojumus, paļaujas, ka mēs tiem palīdzēsim atrisināt nozīmīgākās elektriskās, hidrauliskās un mehāniskās energopārvaldes problēmas pasaulē. Jo mēs nekad neaizmirstam būtisko. Un mūsu uzdevums ir to nodrošināt.
NYSE biržas rādītāji
ETN
NYSE biržas rādītāji
2019. gada apgrozījums (USD)
21,4 m
2019. gada apgrozījums (USD)
Darbinieki visā pasaulē
101 000
Darbinieki visā pasaulē
  • Līderis

    Uzziniet vairāk par mūsu centieniem uzlabot cilvēku dzīvi un vidi, izmantojot mūsu uzticamās, efektīvās, drošās un ilgtspējīgās energopārvaldības tehnoloģijas un pakalpojumus.