Konumunuzu seçin

Sağlık ve Güvenlik

İşçi Sağlığını ve Güvenliğini Korumak Bizim Öncelikli Görevimizdir

Eaton’da hedefimiz, çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve refahını temin etmektir. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığına olan bağlılığımız tüm yaralanmaların önlenebileceği yönündeki inancımızı yansıtmaktadır. Operasyonlarımızda, Sıfır Kaza Güvenlik Kültürümüzü güçlendirmek için özel ilkelerimizi pekiştiriyoruz.

Güvenlik İlkelerimiz ve Güvenlik Beklentilerimiz Çalışanlarımıza ve Yüklenicilerimize Karşı Olan Yükümlülüklerimizi Göstermektedir

Tesislerimizde çalışan yükleniciler de dahil tüm çalışanlarımız, güvenli bir iş ortamını yaratmak ve sürdürmek adına kişisel sorumlulukları paylaşmaktadır. Herkes, hem kişisel güvenlik hem de çalışma arkadaşlarının güvenliği konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Eaton Güvenlik Politikası, işimizi doğru yapma taahhüdümüzün bir parçasıdır ve iş yerimizdeki yaralanlamaları ve hastalıkları önlemeye yönelik ilerlememizde bize rehberlik etmektedir.

2018 yılında, Kaydedilen Toplam Vaka Oranını (TRCR) Azaltma Yüzdemiz
%
1,5
2018 yılında, Kaydedilen Toplam Vaka Oranını (TRCR) Azaltma Yüzdemiz
2018 yılında, İşten Uzak Gün Oranını (DACR) Azaltma Yüzdemiz
%
4
2018 yılında, İşten Uzak Gün Oranını (DACR) Azaltma Yüzdemiz
Eaton’ın Her Bir Çalışanı Güvenli Bir Çalışma Yaratma ve Bu Ortamı Sürdürme Sorumluluğuna Sahiptir
%
100
Eaton’ın Her Bir Çalışanı Güvenli Bir Çalışma Yaratma ve Bu Ortamı Sürdürme Sorumluluğuna Sahiptir

Eaton’ın Güvenlik İlkeleri Herkesi Güvenlik Konusunda Mesul Olmaya Çağırıyor

Eaton’ın güvenlik prensipleri çalışanlarımızın sağlığını korumanın önemini vurguluyor:

 • Güvenlik, yaptığımız her işin temelini oluşturmaktadır.
 • Kişisel yaralanmaya veya meslek hastalıklarına neden olabilecek koşulları ortadan kaldırmaya kararlıyız.
 • Tüm yaralanmalar ve meslek hastalıkları önlenebilir ve sıfır kazalı bir işyerine sahip olmak mümkündür.
 • Kendimizi ve başkalarını yaralanma riskine karşı koruyan davranışları teşvik ediyor ve bu yönde kararlar alıyoruz.
 • Riski azaltmak amacıyla kurallara bağlı problem çözme yöntemini kullanıyor ve güvenlik performansımızı sürekli olarak geliştiriyoruz.

Güvenlik prensiplerimiz her bireyin risk altındaki davranışları veya güvenli olmayan koşulları tanıma ve düzeltme konusunda sorumluluğa ve hesap verebilirliğe sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bunu yapmak, Güvenlik Beklentilerine uymakla mümkündür. Biz bu beklentilerin mutlak olduğunu düşünüyoruz çünkü bunlardan herhangi birinin ihlali ciddi yaralanmalara, hatta can kaybına neden olabilir.

Güvenlik Konusundaki Beklentiler Çalışanların Belirlenen Güvenlik Prosedürlerini Takip Etmelerini Zorunlu Kılmaktadır

 • Tehlikeli Enerji Kontrolü/Kilitleme:  Ekipman ve proseslerde servis ve bakım çalışmaları gerçekleştirirken, belirlenmiş enerji kontrolü/kilitleme prosedürlerin kullanıyoruz.
 • Makine Emniyeti ve İşletimi: Makine emniyetlerinin uygun şekilde çalışmasını, çalışanların ekipman emniyetini kullanmalarını ve güvenlikle ilgili tüm prosedürleri takip etmelerini sağlıyoruz.
 • Yüksek Risk Taşıyan Faaliyetler için Çalışma İzinleri ve Özelleştirilmiş Güvenlik Prosedürleri: Gerekli olduğunda, uygun şekilde izin verilen çalışma izinlerini kullanıyoruz. Sıcak çalışma, kapalı alan girişi, canlı elektrik cihazlar üzerinde çalışma, yüksek alanda çalışma ve diğer yüksek riskli faaliyetler esnasında tüm özel güvenlik prosedürlerini takip ediyoruz. Bu faaliyetleri sadece eğitimli ve yetkili personel gerçekleştirmektedir.
 • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): İşimiz ve iş alanımız için belirtilen tüm KKD gereksinimlerine uyarız.
 • Otomobili Güvenli Kullanmak:  İş seyahatlerinde araç kullanırken, temassız iletişim sistemlerinin kullanımı da dâhil olmak üzere dikkat dağıtıcı etkenleri en aza indirmekteyiz. Araç kullanırken emniyet kemeri takmakta ve tüm yolculardan da emniyet kemerlerini takmalarını rica etmekteyiz. Herhangi bir uyuşturucu ilaç etkisi altındayken motorlu araç kullanmayız.
 • Kaza ve Olayların Raporlanması: Güvenli olmayan koşulları ve ne kadar küçük olursa olsun tüm yaralanma ve hastalıkları rapor etmekteyiz. Bu şekilde, gelecekte ortaya çıkması muhtemel benzer kazaları veya koşulları önlemek için uygun tıbbi değerlendirmeleri yapıyor ve gelişmiş süreçlerden faydalanıyoruz.

Sıfır Toleranslı Hayat Kurtarma Kuralları — Güvenli Çalışma Eaton’da İstihdamın Bir Koşuludur

Aşağıdaki kurallara her zaman uyulmalıdır: Herhangi bir kural ihlali, iş aksidin feshiyle sonuçlanacaktır.

 • Güvenlik Cihazları ve Koruyucular: Güvenli makine işletimini temin etmek için kurulan cihazlar sökülmemeli, kurcalanmamalı veya bypass yapılmamalıdır.
 • Kilitle/Etiketle:  Kilitleme/ etiketleme prosedürleri takip edilmelidir.
 • Elektrik İşleri/ Ark Parlaması:  Elektrik işleri yapılırken veya ark parlaması potansiyeli varsa, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
 • Düşmeye Karşı Koruma:   Yaklaşık 1,82 metre veya daha üzeri korunma bulunmayan yüksekliklerde çalışırken düşmeyi önleyici sistemler kullanılmalıdır.
 • İzin Gerektiren Kısıtlı Alanlar:  İzin gerektiren kısıtlı alanlara resmi izin almadan kiç kimseden girmeyecektir.
 • Emniyet Kemerleri/ Kısıtlamaları: Motorlu endüstriyel kamyonların ve ekipmanların tüm operatörleri ve yolcuları, mevcut koltuk kemerlerini ve bağlarını kullanmalıdır.

Güvenli çalışma, şirketimizde istihdamın bir koşuludur. Eaton, iyi niyetle bir güvenlik ihlalini rapor eden çalışana karşı misilleme yapılmasına izin vermemektedir. Yukarıdaki temel güvenlik beklentilerini veya diğer güvenlik gerekliliklerinin herhangi birisini ihlal eden çalışanlara fesih dâhil disiplin tedbirleri uygulanabilmektedir. Sıfır Toleranslı Yaşam Kurtaran Kuralların ihlali fesihle sonuçlanacaktır.

Hedefimiz tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimiz için emniyetli ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktır. EHS El Kitabı bizim lokasyonlarımızda faaliyet gösteren tüm üçüncü şahıslar için geçerlidir ve tedarikçileri, taşeron işçileri, yüklenicileri,bayileri, ziyaretçileri ve diğer Eaton çalışanı olmayan herkesi kapsamaktadır. Bu el kitabı şirketimizde çalışmak için gereken EHS uygulamalarının kısa özetini içermektedir. El kitabına — ve yasal gereksinimlere, saha gereksinimlerine ve projeye özel gereksinimlere — riayet etmek şirketimiz için çalışmanın bir koşuludur.

Eaton tarafından kontrol edilen siteler için el kitabını inceleyin.

Çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz müşteri lokasyonlarındaki servis faaliyetleri Eaton tarafından kontrol edilmeyen yerleşkelerde iş yapabilirler. Böyle durumlarda: emniyetli ve güvenli bir iş ortamının temin edilmesi diğer kişilerin eylemlerine ( veya eyleme geçememelerine) bağlıdır. EHS kılavuz ilkeleri, bu sitelerde tam EHS sorumluluğuna sahip taraflarca göz önüne alınması gereken gereksinimlerin bir özetini teşkil etmektedir, zira bu gereksinimlere ve ayrıca tüm hukuki, site projeye özel gereksinimlere uymak Eaton tarafından kontrol edilmeyen sitelerde çalışmanın bir koşuludur. Eaton personeli veya yüklenicileri EHS kılavuz ilkelerinde açıklanan herhangi bir gereksinime uyulmadığı her durumda veya kendilerinin veya Eaton’a ait mülkün uygun kontrol eksikliğinden dolayı üçüncü şahıslarca ortaya çıkarılan kabul edilemeyen sağlık ve güvenlik risklerine maruz kaldığını düşündükleri zaman faaliyetleri durdurma ve iş yerinden çekilme hakkına sahiptir.

Eaton Tarafından Kontrol Edilmeyen İş Sahaları için Kılavuz İlkeleri İndirin

Başarıyı Nasıl Ölçüyoruz

Eaton’ın risk değerlendirmeleri, sağlık ve güvenlik prosedürlerimizin denetimleri sayesinde elle tutulur sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Sıfır Kaza Güvenlik Programı’nın uygulanmasını hızlandırmak için hedef site programını kullanıyoruz. Yakın zamandaki sağlık ve güvenlik performansını ve mevcut güvenlik kültürünü baz alarak, iş sahalarını stratejik olarak seçiyoruz. Bu program, Sıfır Kaza Güvenlik Kültürümüzü titizlikle beslerken çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıdakileri içeren başarılı bir güvenlik programının temel prensiplerine odaklanarak ve bunları hayata geçirerek bu programı uyguluyoruz:

 • Yönetim ve liderlerin katılımı.
 • Çalışanların bağlılığı.
 • Tehlikeyi tanımlama, önleme ve kontrol altına alma.
 • Farkındalığı ve anlayışı arttıracak olan eğitim ve iletişimler.
 • İlerlemeleri izleme ve hesap verebilirlik.

Güvenlik performansını sürdürmek için, temel güvenlik değerleri ve davranışlarına dair iletişimleri düzenli olarak yenilemekteyiz. Bu, liderlerimize özel eğitimlerin yanı sıra, tüm çalışanlarımız için olan EHS eğitiminin pek çok türüyle desteklenmektedir.

 • Tüm yeni çalışanlarımız için işe alıştırma sürecinde güvenlik eğitimi.
 • EHS prensiplerini pekiştiren eğitim fırsatları için ev sahipliği.
 • Tesis yöneticileri için EHS eğitimi.
 • Yöneticiler için özel‘ ’işletim güvenliği’’ eğitimi.

Güvenlik Ödülleri programımız öne çıkan güvenlik performanslarını gösteren iş sahalarını onurlandırmaktadır. Bu ödüller aşağıdakileri kapsayan öne çıkan güvenlik performanslarını sergileyen iş sahalarını takdir etmektedir:

 • İş sahasına özel tehlikeleri tanımlamak ve kontrol etmek.
 • İlişkili hedeflere sahip liderlik göstergelerinden ve güvenliği daha iyi yönetmek için bu bilgilerin kullanımına dair kanıtlardan istifade etmek.
 • Çalışanların olgun ve etkin katılımı.
 • Etkin ödüllendirme ve takdir programı.
 • Güvenliği, sürekli ilerleme faaliyetlerine ve planlarına dahil etmek.