Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Kde inteligence řídí energii a internet věcí

Zjistěte více o tom, jaký dopad má internet věcí (IoT) na to, jak můžete využít poznatky o efektivitě a produktivitě. Věříme, že způsob, jakým funguje náš svět, se zlepšuje pomocí Inteligentního řízení energie a investujeme ještě více do našich lidí a technologií, abychom uvedli na trh digitální inovace, které budou mít vliv na Vaše produkty, procesy a konečné výsledky.

Dnešní inovace v oblasti řízení energie změnily způsob, jakým lidé žijí, pracují a baví se, a to k lepšímu.

Pokroky v oblasti inteligentních digitálních technologií změnily náš svět. To, co dnes děláme, daleko překonává to, co jsme udělali, a je to jen zlomek toho, co budeme moci dělat zítra. A ve své podstatě jsou to „věci“, které generují, sbírají a zpracovávají data.

Ve společnosti Eaton jsme přijali digitální svět a naše místo v něm, abychom přehodnotili inovace. Využíváme technologie pro zlepšení zkušeností našich zákazníků a inspirování našich zaměstnanců digitálními nástroji pro zvýšení produktivity. Ke konceptu Průmysl 4.0 se stavíme čelem, v našich továrnách využíváme umělou inteligenci a pokročilé stroje a vyvíjíme technologie, které pomáhají našim zákazníkům dělat totéž. A generujeme poznatky potřebné k lepšímu rozhodování s více produkty a službami s vestavěnou konektivitou pro internet věcí (IoT).

Věříme, že způsob, jakým funguje náš svět, se zlepšuje pomocí Inteligentního řízení energie (Intelligent Power management) a investujeme ještě více do našich lidí a technologií, abychom uvedli na trh digitální inovace, které budou mít vliv na Vaše produkty, procesy a konečné výsledky. 

Věříme, že způsob, jakým funguje náš svět, se zlepšuje s Inteligentním řízením energie (Intelligent Power management).

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

Inteligentní spotřeba energie: Jak naše myšlení o IoT napomáhá řízení spotřeby energie

 

Ve věku velkých dat a internetu věcí existuje digitální konektivita ve výrobních prostorách, elektrické síti, budovách, zdravotnických zařízeních, dopravě a domácnostech. Inovujeme Inteligentní řešení energie (Intelligent Power solutions), která shromažďují data, učíme se a poskytujeme informace pro optimalizaci využití energie a kontinuitu. 

Prostřednictvím našeho zaměření na zlepšování kvality života a životního prostředí pomocí pokročilého řízení spotřeby se soustřeďujeme na inženýrské propojené produkty, které napájejí vaše domácnosti, kanceláře, zařízení, stroje, letadla nebo vozidla dnes a v budoucnosti.  

Hloubkově zkoumáme data, abychom vám pomohli optimalizovat spotřebu energie.

Cesta k inteligentní spotřebě energie

Děláme „věci“, díky kterým Internet věcí funguje. Naše elektrické, letecké, hydraulické a automobilové produkty a služby vycházejí z dat.

Přinášíme inteligentní spotřebu energie do života prostřednictvím tří klíčových pilířů: 

Prostředky – senzory v produktech shromažďující data

Vybavujeme naše produkty snímači a snímacími schopnostmi pro analýzu základního složení energie, ať už se jedná o elektrickou energii (proud, napětí, frekvence a účiník), hydraulickou energii (tlak, průtok, posun a kontaminaci) nebo mechanickou energii (síla, rychlost, tlak a posunutí). Protože víme, jak naše produkty nejlépe provozovat a udržovat a do hloubky rozumíme vašim aplikacím, dosahujeme většího pokroku v produktivitě a efektivitě nákladů. 

Datová věda – Vytváření aplikovatelných informací a znalostí

Surová, nezpracovaná data mají omezenou hodnotu. Je to transformace těchto dat na aplikovatelné rozhodovací body, které pomáhají našim zákazníkům snižovat náklady na vlastnictví, zvyšovat efektivitu a maximalizovat provoz. Používáme virtuální digitální modely nebo „digitální dvojčata“, abychom napodobili fyzická aktiva v reálném světě. To nám umožňuje rychle navrhnout, vytvořit a otestovat řešení prakticky předtím, než se zavážete k velkému nasazení kapitálu. Potom získáváme znalosti z virtuálních digitálních modelů kladením správných otázek (Co se stalo? Proč? Jak to můžeme ovládat?), které pomáhají informovat vývoj nových produktů. 

Konektivita – Standardní průmyslové protokoly pro agregaci a distribuci dat

Při odesílání a přijímání dat spoléháme na běžné protokoly a infrastruktury. Zatímco na trzích, kde působíme, existuje mnoho procesů, ohledně cloudu a služeb zůstáváme agnostičtí. Usilujeme o rozvoj otevřeného, škálovatelného a bezpečného přístupu ke komunikační platformě - k transformaci způsobu vzájemného působení systémů, věcí, lidí a procesů. Spolupracujeme také se svými partnery, abychom zvýšili škálovatelnost a usnadnili dodržování předpisů.  

Zjistěte, jak mohou data vdechnout nový život nainstalovaným produktům.

 

Informace získané a analyzované našimi produkty vám pomohou optimalizovat procesy v celé společnosti, díky čemuž můžete zvýšit jejich celkovou hodnotu během prodlouženého životního cyklu produktu. S našimi Inteligentními řešeními energie (Intelligent Power solutions),  můžete mít Vy a Vaši zákazníci nižší celkové náklady na vlastnictví a zdravější hospodářské výsledky.

Naše odborné znalosti digitální technologie  a Inteligentní řešení energie (Intelligent Power solutions) nám umožňují:

  • Generujte surová data potřebná k rozvoji poznatků
  • Porozumějte lépe využití vaší energie a vytvořte tak lepší obchodní modely
  • Vyviňte a nasaďte vylepšená řešení řízená daty
Získáváním a transformací dat na srozumitelné poznatky získáte informace potřebné k nepřetržitému lepšímu a rychlejšímu rozhodování. Podívejte se na reálný příklad: zjistěte, jak Elektrický jistič pro řízení energie společnosti Eaton připravený pro IoT změní způsob řízení energie v amerických domácnostech.

Flexibilní programy a technologie, které se přizpůsobí vašim potřebám.

Podporování informačního projektu

Protože se oblast IoT pohybuje rychle, jsme agnostickou platformou. Podáváme reporty o datech prostřednictvím hlavních programů, které jsou tvořeny dnešními nejmodernějšími technologiemi, díky čemuž můžeme mnohem snadněji přizpůsobovat naše řešení podle vašich potřeb. 

Uživatelská zkušenost (UX)

Nástroje pro vizualizaci, které využívají generovaná data k poskytování jednoduše použitelných a konzistentních zkušeností mezi mobilními zařízeními, obrazovkami s digitálním ovládáním a webovými aplikacemi. 

Cloudová platforma

Služby, které nám umožňují konzistentně získávat informace z aktiv, ukládat a analyzovat je a sdílet je se zákazníky. 

Vestavěné systémy

Hardwarové a softwarové balíčky, které nám pomáhají využívat nejnovější výpočetní výkon, jakmile je k dispozici. 

Kybernetická bezpečnost

Kritické protokoly, které zahrnují všechny technické normy, nástroje a procesy, které poskytují zabezpečení napříč celým systémem. Náš přístup u platforem a produktů, který přinášíme na trh, je vždy „bezpečný designem“.

 

Široká škála našich zkušeností a kompetencí pohání inteligenci

Pokud jde o inovace v oblasti IoT, naše měřítko nás odlišuje od ostatních poskytovatelů řešení, kteří nemají stejnou škálu znalostí.

Sdílení informací v celé společnosti je důležitou součástí toho, jak podporujeme myšlenku inteligentní spotřeby energie. Efektivně využíváme našeho měřítka sdílením poznatků z našich základních oborů – elektrotechniky, hydrauliky, letectví a automobilů – prostřednictvím systému Eaton Business System: mezipodnikové procesy, které nám umožňují sdílet osvědčené postupy a synergie. Zatímco někteří hráči mohou mít elektrotechnické znalosti, například nemají luxus dat z automobilového nebo hydraulického odvětví. 
Naše společné znalosti v kombinaci s globálním dosahem a zdroji nám pomáhají realizovat větší a bezprostřední inovace pro naše zákazníky. 

Sdílení informací ve společnosti Eaton je jádrem inteligentní spotřeby energie.

Naše schopnosti v oblasti IoT v akci

Podívejte se, jak sdílené učení v našich disciplínách umožňuje některé z nejúčinnějších a nejrůznorodějších inovací v oblasti IoT na dnešním trhu.  

Automobily

IntelliConnect: Umožňuje diagnostiku a prediktivní analýzu prostřednictvím přenosových kódů, cyklů činnosti motoru a informací o terénu, aby včas informovalo řidiče nákladních vozidel a vlastníky vozového parku o závažnosti problémů s vozidlem.

Datová centra

PredictPulse: Prediktivní monitorovací služba 24/7 pro nepřerušitelné systémy napájení společnosti Eaton, která sleduje a odesílá parametrické údaje a informace o alarmu v reálném čase každých 15 minut pro zajištění provozuschopnosti datových center. 

Microgrid

Odolná energie:  Bez ohledu na to, zda regulátor Power Xpert Energy Optimizer je nebo není zapojený v síti, sleduje a reguluje všechny aspekty napájení. Regulátor je připojený k energetické infrastruktuře a rozvodné síti prostřednictvím otevřených protokolů. Prostřednictvím diagnostiky, prediktivní a normativní analýzy a modelů mohou sítě pracovat v náročných podmínkách. 

Stroje

Řízení stability hydraulického výložníku: Tento systém řízení stability výložníku využívá palubní senzory k zabránění „odskočení výložníku“, detekuje vibrace pomocí mikroprocesorů a jedinečných počítačových algoritmů, které automaticky stabilizují polohu válce a celou strukturu výložníku. 

Města

Propojené osvětlení: Fyzická osvětlovací zařízení, která prostřednictvím ovládacích prvků a dat zvyšují efektivitu budov, podniků a komunit. Uživatelé řídí osvětlení a řeší komplexnější problémy prostřednictvím snímacích a komunikačních funkcí, které se nacházejí uvnitř zařízení.
V listopadu 2017 společnost Navigant Research oznámila očekávaný růst trhu s řešeními osvětlení na bázi IoT z 651.1 milionu USD v roce 2017 na 4.5 miliardy USD v roce 2026. Ve nedávné zprávě  s názvem “Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting,” byl Eaton jmenován vedoucím ovlivňovatelem v oblasti IoT pro osvětlení.
  • Zajišťujeme, aby to, na čem záleží, fungovalo.*

    *Energetické potřeby neustále rostou a růst tento ovlivňuje, jakým způsobem navrhujeme a vyrábíme řešení v digitálním světě.

„Díky nám fungují věci, na kterých záleží“ je ve společnosti Eaton pravidlem.

Je naším závazkem zvyšovat efektivitu, vytvářet bezpečnější domovy a pracoviště a pomáhat sobě samým i Vám dosáhnout lépe informovaných rozhodnutí. Údaje, které vám pomůžeme generovat a analyzovat k vytváření praktických poznatků, jsou základem inovativních a chytřejších podniků. To je inteligentní energie.