Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Začleňování a diverzita

Chceme být modelem začlenění a rozmanitosti, protože je to správná věc pro naše lidi, investory, zákazníky a komunity.

Inkluze a rozmanitost v Eatonu - v co věříme

Když přijmeme různé myšlenky, perspektivy a zázemí, které každého/každou z nás činí jedinečným/jedinečnou, my - jako jednotlivci i jako společnost - jsme silnější. Věříme, že tento náhled nám pomáhá přilákat, udržet a zapojit špičkové talenty po celém světě.
Chceme být modelem začlenění a rozmanitosti v našem průmyslu - chceme být místem, o které má každý zájem, místem, kam každý patří.
Craig Arnold, Chairman and Chief Executive Officer

Inkluzivní skupiny zdrojů: podpora povědomí a respektu na pracovišti

Inkluzivní skupiny zdrojů v Eatonu (Inclusion Eaton Resource Groups, iERGs) spojují zaměstnance, kteří sdílejí společný cíl, zájem nebo zázemí. Zaměstnanci jsou povzbuzováni, aby se zapojili do iERG, aby se spojili a objevili různé perspektivy.

Síla mnoha perspektiv pohání inovaci a růst

Společnost Eaton je poctěna oceněním a uznáním závazku začleňování a diverzity našim zaměstnancům, zákazníkům, akcionářům a komunitám. 

cena za nejlepší pracoviště pro lgbt komunitu
jihokorejská cena pro management s přátelskými postoji k rodině
brazilská cena pro firmy, kde se nejlépe začíná kariéra
cena pro zaměstnavatele s přátelským přístupem k vojenským veteránům

Prozkoumejte dále