Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Díky nám je vše v provozu a funkční.*

    * Bez ohledu na Vaše potřeby máme služby, které Vám pomohou přemýšlet o Vašich procesech, stroji nebo zařízení novým způsobem. Snižte složitost, minimalizujte riziko a udržujte svoje provozy v chodu. Další informace o službách pro naše letecká, elektrická, filtrační, hydraulická a automobilová portfolia.

Služby

Ochrana před obloukovými zkraty

Obnovte bezpečnost. Pokud jste ještě nepřijali vhodná opatření ke zmírnění rizik obloukového zkratu, ohrožujete bezpečnost pracovníků a možná porušujete zákon.