Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Odpovědné získávání konfliktních minerálů

Pro úspěch společnosti Eaton v podnikání není nic důležitějšího než naše etické hodnoty a poctivé obchodování. Tyto zásady se týkají očekávání společnosti Eaton ohledně jejích dodavatelů a našich společných odpovědných postupů při zajišťování dodavatelského řetězce.

Společnost Eaton se zavázala zajistit, že naše výrobky nezahrnují konfliktní minerály, jako jsou minerály tavené do cínu, tantalu, wolframu a zlata pocházející od subjektů, které přímo nebo nepřímo financují konflikty v Konžské demokratické republice nebo v sousedních zemích. Vedení společnosti Eaton v čele s výkonným vedením pracuje na přímém zapojení dodavatelského řetězce do odpovědných praxí.

Společnost Eaton je členem iniciativ s více zainteresovanými stranami, jako je Iniciativa pro zodpovědné minerály (Responsible Minerals Initiative), která je zaměřena na řízení odpovědnosti dodavatelského řetězce a průhlednost zasahující hluboko do globálních dodavatelských řetězců. Prostřednictvím těchto akcí společnost Eaton uspokojuje a překonává očekávání v oblasti regulace, očekávání zákazníků a společnosti a je rozhodujícím přispěvatelem k lepšímu průmyslovému řešení podpory minerálů a dodavatelských řetězců bez konfliktů.

Politika společnosti Eaton ohledně konfliktních minerálů

Společnost Eaton je odhodlána zajistit, aby výrobky, které prodává, neobsahovaly „konfliktní minerály,“ jako jsou minerály tavené do cínu, tantalu, wolframu a zlata pocházející od subjektů, které přímo nebo nepřímo financují konflikty v Konžské demokratické republice nebo v sousedních zemích.

Společnost Eaton hodlá plně splnit požadavky § 1502 zákona Dodd-Frank, který vyžaduje, aby Eaton provedl náležité prověření zdrojů takových minerálů a zveřejnil výsledky takového prověření.

Společnost Eaton vyžaduje od svých dodavatelů:

  • provést dostatečné náležité prověření svých dodavatelských řetězců, aby zjistili, zda výrobky, které nám prodávají, obsahují cín, tantal, wolfram nebo zlato, a pokud ano, zda a do jaké míry jsou tyto kovy získávány z bezkonfliktní tavírny;
  • podat Eatonu zprávu o výsledcích tohoto náležitého prověření, aby Eaton mohl dodržet své právní závazky a cíle svých směrnic; a
  • zavázat se k tomu, že se stanou bezkonfliktními, takže všechny kovy budou pocházet pouze z bezkonfliktních tavíren.