Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řešení sporů

V souladu s Principy štítu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA se společnost Eaton zavázala řešit stížnosti týkající se ochrany soukromí a shromažďování nebo používání osobních údajů zaměstnanců. Společnost Eaton prošetří a pokusí se vyřešit stížnosti a spory týkající se používání a zveřejňování osobních údajů zaměstnanců v souladu s tímto oznámením.

Osoby s dotazy nebo stížnostmi týkajícími se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo s jakýmikoli obavami týkajícími se ochrany osobních údajů a soukromí by se nejprve měly obrátit na společnost Eaton na adrese:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


nebo

poslat e-mail na:  dataprotection@eaton.com

Společnost Eaton Corporation se zavazuje spolupracovat s orgány EU pro ochranu osobních údajů (DPA) jak v otázkách týkajících se údajů o lidských zdrojích, tak v otázkách nesouvisejících s lidskými zdroji. Společnost Eaton Corporation se zavazuje spolupracovat se švýcarským Federálním úřadem pro ochranu údajů a informací ohledně údajů o lidských zdrojích získaných ze Švýcarska pro použití v rámci pracovního poměru.

V případě, že zaměstnanec nemůže vyřešit svou záležitost prostřednictvím Globální kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti Eaton, může kontaktovat orgány EU pro ochranu osobních údajů (DPA). V případě, že zaměstnanec není schopen vyřešit své obavy týkající se osobních údajů získaných ze Švýcarska pro použití v rámci pracovního poměru prostřednictvím Globální kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti Eaton, může kontaktovat švýcarského federálního komisaře pro ochranu dat a informací.

Další informace o orgánech EU pro ochranu osobních údajů naleznete v níže uvedeném odkazu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách Štítu soukromí (https://www.privacyshield.gov), mohou zaměstnanci vyvolat rozhodčí řízení, ovšem až po vyčerpání dalších postupů řešení sporů.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více