Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Jak shromažďujeme informace

Společnost Eaton může shromažďovat osobní údaje z různých zdrojů, které obecně spadají do těchto kategorií:

  • Přímé interakce: Z vašeho využívání a interakce s námi prostřednictvím informačních kanálů a dalších činností, jako jsou vytváření účtu, provádění registrací a formulářů nebo dotazy na obchod a transakce. To zahrnuje také obchodní schůzky, veletrhy či účast na akcích.
  • Veřejně dostupné údaje / Údaje od třetích stran: Údaje z automatizovaných interakcí na webových stránkách, které nejsou vlastněny společností Eaton, nebo jiná data, která jste veřejně zpřístupnili, jako jsou příspěvky na sociálních médiích nebo údaje poskytované zdroji třetích stran, například marketingový seznam příjemců (opt-in list) nebo agregátory dat.
  • Automatické interakce: Z použití technologií, jako jsou elektronické komunikační protokoly, soubory cookies, vložené adresy URL či pixely nebo widgety, tlačítka a nástroje. 

Více informací o sběru osobních údajů přes automatické interakce:

  • Elektronické komunikační protokoly: Společnost Eaton od vás může automaticky přijímat informace jako součást samotného komunikačního spojení, které obsahuje informace o směrování sítě (odkud jste přišli), informace o zařízení (typ prohlížeče nebo typ zařízení), IP adresu (která může identifikovat vaši obecnou geografickou polohu nebo společnost) a datum a čas.

Společnost Eaton může také automaticky přijímat a zaznamenávat informace o vaší interakci s informačními kanály, jako jsou informace o kliknutí (kdy byla navštívena jakákoli webová stránka společnosti Eaton a kolik času jste na stránce strávili), jak často chodíte na informační kanál, data o výkonu, agregátor využití nebo obecné geografické údaje.

  • Soubory cookies: Stejně jako mnoho jiných společností používá Eaton soubory „cookies“ a podobné technologie sledování (souhrnně soubory "cookies"). Server společnosti Eaton požádá váš prohlížeč, aby zjistil, zda existují soubory cookies, které byly dříve nastaveny našimi elektronickými informačními kanály.

Co jsou soubory cookies? 

Soubor cookie je malý textový soubor, který je umístěn na vašem zařízení. Soubory cookies pomáhají analyzovat návštěvnost webu a umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako jednotlivce. Webová aplikace dokáže přizpůsobit své operace vašim potřebám a preferencím shromažďováním a zapamatováním si informací o vašich preferencích. Některé soubory cookies mohou obsahovat osobní údaje - například když klepnete na tlačítko „pamatovat si mě“ při přihlašování, soubory cookies mohou uložit vaše uživatelské jméno. Soubory cookies mohou shromažďovat informace, včetně jedinečného identifikátoru, uživatelských preferencí, informací o profilu, informací o členství a obecných informací o použití a objemu statistických informací. Soubory cookies mohou být také použity ke shromažďování individuálních údajů o používání webových stránek, k personalizaci elektronických informačních kanálů nebo ke správě a měření účinnosti reklamy v souladu s tímto oznámením.

Soubory cookies nastavené majitelem webových stránek (v tomto případě společností Eaton) se nazývají "soubory cookies první strany".  Soubory cookies nastavené kýmkoli jiným než majitelem daných webových stránek se nazývají "soubory cookies třetí strany."  Soubory cookies třetích stran umožňují na webu nebo prostřednictvím webových stránek poskytovat funkce třetích stran (např. reklama, interaktivní obsah a analytika).  Strany, které nastavily tyto soubory cookies třetích stran, mohou rozpoznat váš počítač, a to jak při návštěvě dotyčné webové stránky, tak i při návštěvě určitých jiných webových stránek.

Na co používáme soubory cookies?

Používáme cookies prvních i třetích stran z několika důvodů. Některé soubory cookies jsou vyžadovány z technických důvodů, aby naše informační kanály fungovaly, a označujeme je jako "základní" nebo "nezbytně nutné" soubory cookies. Jiné soubory cookies nám také umožňují sledovat a cílit na zájmy našich uživatelů, abychom zlepšili zkušenosti s našimi informačními kanály.   Třetí strany poskytují soubory cookies prostřednictvím našich informačních kanálů pro reklamu, analytické účely a další účely. 

Společnost Eaton může z bezpečnostních důvodů umístit soubory cookies nebo podobné soubory, aby nám sdělily, zda jste již dříve navštívili informační kanály, aby si systém pamatoval vaše jazyková nastavení, zjistil, jste-li novým návštěvníkem, nebo jinak usnadnil navigaci na webu a personalizoval vaše zkušenosti při návštěvě na našich informačních kanálech. Soubory cookies nám umožňují shromažďovat technické a navigační informace, například typ prohlížeče, čas strávený na našich informačních kanálech a navštívené stránky. Soubory cookies nám také umožňují vybrat, které z našich reklam nebo nabídek vás s největší pravděpodobností zaujmou, a zobrazí je, když jste na našem webu. Soubory cookies mohou zlepšit vaše online zážitky uložením preferencí při návštěvě určitého webu.

Konkrétní typy souborů cookies prvních a třetích stran zobrazovaných prostřednictvím našich informačních kanálů a úkoly, které provádějí, jsou popsány v níže uvedené tabulce (upozorňujeme, že konkrétní zobrazené soubory cookies se mohou lišit v závislosti na konkrétním informačním kanálu, který navštívíte):

A co další technologie sledování, jako jsou webové majáky?

Cookies nejsou jediným způsobem, jak rozpoznat nebo sledovat návštěvníky webu.  Čas od času můžeme používat jiné podobné technologie, například webové majáky (někdy se jim říká "sledovací pixely" nebo "jasné gify").  Jedná se o malé grafické soubory, které obsahují jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, kdy někdo navštívil naše webové stránky nebo otevřel e-mail, který jsme mu poslali.  To nám například umožňuje sledovat způsoby přechodu uživatelů z jedné stránky v rámci našich webových stránek na jinou, doručovat nebo komunikovat s cookies, abychom pochopili, zda jste přišli na naše webové stránky z online reklamy zobrazené na webových stránkách třetích stran, zlepšit výkonnost webu a měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní.  V mnoha případech jsou tyto technologie závislé na správném fungování souborů cookies, a proto špatné použití souborů cookies naruší jejich funkci.

Jak můžete spravovat svoje soubory cookies?

Můžete zvolit přijetí, nebo odmítnutí souborů cookies. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies, ale pokud chcete, můžete většinou upravit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítl. Pokud byste nechtěli přijímat soubory cookies, většina prohlížečů vám umožní: (i) změnit nastavení prohlížeče, aby vás upozornil, když obdržíte soubor cookies, a umožní vám vybrat, zda jej chcete přijmout; (ii) zakázat stávající cookies; nebo (iii) nastavit, aby prohlížeč automaticky odmítl cookies. Mějte však na paměti, že pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookies, některé funkce a služby na našich webových stránkách nemusejí fungovat správně, protože nemusíme být schopni vás rozpoznat a přidružit k vašim účtům na našich Eaton stránkách. Nabídky, které vám poskytneme při návštěvě pro vás navíc nemusejí být relevantní nebo přizpůsobené vašim zájmům.

  • Záhlaví protokolu HTTP jsou informace, které se přenášejí při prohlížení webové stránky a obsahují technické informace požadované pro komunikaci mezi prohlížecím zařízením a webovým serverem. Jiné protokoly elektronické komunikace (například ty, které se používají pro e-mail) také používají záhlaví k přenosu informací. Může obsahovat informace o prohlížecím zařízení, požadované webové stránce, serveru a další informace o vás, počítači nebo zařízení (například nosič nebo identifikátor zařízení).
  • Vložené URL adresy:  Společnost Eaton může používat techniku sledování, která používá vložené URL adresy, aby umožnila používání elektronických informačních kanálů bez souborů cookies. Vložené URL adresy umožňují limitovaný sběr informací o tom, jak se pohybujete v informačních kanálech, ale nejsou spojeny s osobními údaji a nejsou používány mimo danou relaci.
  • Vložené pixely a podobné technologie:  Na elektronických informačních kanálech může společnost Eaton a její poskytovatelé služeb používat technologie vložených pixelů pro účely identifikace jedinečných návštěv uživatelů (na rozdíl od agregovaných zásahů) a pro reklamní účely. Kromě toho mohou být vložené pixely nebo jiné technologie použity v e-mailových zprávách a v naší on-line reklamní inzerci s cílem poskytnout informace o tom, kdy byl e-mail nebo reklama otevřena pro sledování reakce na marketingové kampaně; informace shromážděné pomocí těchto technologií mohou být spojeny s e-mailovou adresou příjemce.
  • Widgety, tlačítka a nástroje: Naše elektronické informační kanály mohou obsahovat widgety, což jsou interaktivní miniprogramy, které běží na našich stránkách a poskytují specifické služby od jiné společnosti (např. odkazy na záložky nebo stránky sociálních médií) spolu s tlačítky nebo jinými nástroji, které odkazují na služby jiné společnosti (např. tlačítko "Like" nebo mapa třetích stran). Widget, tlačítko nebo nástroj mohou shromažďovat a automaticky odesílat osobní údaje, například e-mailovou adresu nebo jiné informace (například informace o vašem prohlížeči nebo IP adrese) třetí straně. Soubory cookies mohou být také nastaveny nebo používány pomocí widgetů, tlačítek nebo nástrojů, aby mohly fungovat správně nebo pro jiné účely, které mohou zahrnovat reklamu. Informace shromážděné nebo používané widgetem, tlačítkem nebo nástrojem, včetně nastavení souborů cookies a preferencí, se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je vytvořila.
  • Fyzické umístění: Můžeme shromažďovat a sdílet fyzické umístění vašeho zařízení pro účely, které jsou v souladu s tímto upozorněním, například pro poskytování personalizovaných služeb nebo obsahu založeného na poloze. V některých případech vám může být umožněno povolit nebo zamítnout takové použití umístění vašeho zařízení, ale pokud se rozhodnete takové použití zamítnout, možná vám nebudeme moci poskytnout příslušné personalizované služby nebo obsah.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více