Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Náš právní základ pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů bude záviset na příslušných osobních údajích a konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme. 

Obvykle od vás shromažďujeme osobní údaje, (i) pokud k tomu máme váš souhlas, (ii) tam, kde potřebujeme osobní údaje k vyhotovení smlouvy s vámi, nebo (iii) pokud je zpracování v našich oprávněných zájmech, ale to jen tehdy, není-li to znemožněno vašimi zájmy na ochranu údajů nebo základními právy a svobodami. V některých případech můžeme mít rovněž zákonnou povinnost od vás shromáždit osobní údaje nebo jinak můžeme potřebovat osobní údaje k ochraně vašich životních zájmů nebo zájmů jiných osob.

Požádáme-li o poskytnutí osobních údajů, abychom splnili zákonné požadavky nebo s vámi uzavřeli smlouvu, ujasníme si to v příslušné době a poradíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoliv (stejně tak, jaké jsou možné důsledky, pokud neposkytnete své osobní údaje). 

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v sekci „Jak nás kontaktovat“.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více