Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Aktualizace našeho oznámení o ochraně dat a ochraně osobních údajů

Toto oznámení a další zásady mohou být pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizovány a veškeré změny budou účinné okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad na informačních kanálech. Vaše osobní údaje však použijeme způsobem, který je v souladu s pravidly platnými v okamžiku odeslání osobních údajů, pokud ovšem neodsouhlasíte nové nebo revidované oznámení. Na informačních kanálech zveřejníme výrazné upozornění, abychom Vás informovali o všech významných změnách, a na začátku upozornění uvedeme, kdy bylo naposledy aktualizováno.

Vyžádáme si váš souhlas se všemi významnými změnami oznámení, pokud to vyžadují platné zákony na ochranu dat. 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo obavy ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:
Písemně:
Eaton
K rukám: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Vyberte téma a zjistěte více