Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Datové centrum (bílý prostor)

Spravujte Vaše datové centrum od povrchu až po spotřebu. Pomůžeme Vám zajistit, aby každý přístroj, hardware a aplikace fungovaly na optimálních úrovních.

Jemné vyladění pro spolehlivost, efektivitu a bezpečnost Vašeho datového centra

Optimalizace datových center pro špičkový výkon v průběhu celého provozu je výzvou. Musíte neustále posuzovat data a zajistit, aby každá část systému fungovala na té správné úrovni spolehlivosti, účinnosti a bezpečnosti.

Řešení bílého prostoru, která zvyšují efektivitu při snižování celkových nákladů na vlastnictví

Snižte byť i jen pravděpodobnost výpadku

Výpadek jen několika vteřin může znamenat katastrofu. Proto zajišťujeme spolehlivé distribuční zařízení, napájecí systémy datových center a systémy nepřerušitelného napájení (UPS), které zajistí stálý tok vysoce kvalitního napájení. 

 

Při sestavování datového centra můžeme také pomoci provést program obnovy po havárii, který Vám pomůže vypořádat se s případnými neočekávanými událostmi, ochranou dat a sítě, takže Vaše podnikání může pokračovat v činnosti bez ztráty rytmu. A naše produkty poskytují vyšší dostupnost a spolehlivost, aby se přizpůsobily nižšímu výkonu a nadbytku chlazení pro menší prostoje.

Dosáhněte vysokou účinnost po celou dobu provozu

Inovativní design našeho UPS snižuje spotřebu surovin a náklady na dopravu při podstatně menší půdorysné ploše. Navíc náš energetický úsporný systém (Energy Saver System, ESS), který je součástí energeticky výhodné architektury (Energy Advantage Architecture), je první v oboru, který umožňuje velkým třífázovým UPS pracujícím v ekologických nebo energeticky úsporných režimech zmírňovat harmonické kmity, upravit vstupní  účiník a vyvážit zátěže pro zvýšení spolehlivosti a efektivity. A pomocí našeho softwaru Power Xpert Insight můžete analyzovat vzorce spotřeby energie, identifikovat energetické výkyvy a dosáhnout skutečných úspor energie. Naše odborné znalosti a technologie přinesly špičkové produkty a služby, které maximálně efektivně využívají Vaše zdroje - elektřinu, vodu, lidi, proces, prostor a kapitál.

Zabezpečte data, vybavení a lidi

Naše produkty jsou navrženy tak, aby chránily všechen cenný majetek a lidi, kteří je řídí a pracují na nich. Protože víme, že bezpečnost je to nejdůležitější. Pokud chcete pomoci při ochraně dat, zařízení a Vašeho týmu, poskytujeme diagnostické obloukové studie, modernizační programy a provádíme bezpečnostní audity. Pomůžeme také při školení operátorů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Navíc naše prediktivní diagnostické nástroje a monitorovací zařízení pomáhají předcházet chybám ještě předtím, než se stanou.
  • Informace o bílém prostoru

    Přečtěte si další informace o tom, jak můžete optimalizovat bílý prostor Vašeho datového centra tím, že prozkoumáte naše centrum znalostí
    Prozkoumejte více

Další typy aplikací a datových center

Typ datového centra

Multi-nájemce a kolokace

August 27, 2019
Aplikace

Síťová skříň

August 27, 2019
Typ datového centra

Hyperškála

August 27, 2019