Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Vytápění, chlazení a čištění vzduchu

Vytvoření dokonalého prostředí je základem pro kanceláře a výrobní závody. Jde o nutnou podmínku produktivity, kvality výrobků a zdravého pracoviště.

Regulace prostředí pro zajištění produktivity a pohodlí

Ve výrobních procesech může být vytápění a chlazení stejně důležité pro zajištění kvality a bezpečnosti výrobků, jako např. skladování potravin. V kancelářských nebo veřejných budovách, jako jsou nákupní centra, ovlivňuje prostředí nejen pohodlí, ale je důležitým zdravotním a bezpečnostním faktorem.

Energeticky účinné HVAC systémy, od plánování po provoz

Variablní rychlosti ventilačních a chladicích systémů se ukázaly jako prvky zajišťující vynikající TCO v různých projektech. Aplikace lze vytvářet se spouštěči pro přímý rozběh (DOL), jako je např. inteligentní PKE, nebo s frekvenčními měniči, jako je např. PowerXL DG1, které poskytují nejnižší spotřebu energie v tomto odvětví. Ve fázích plánování a realizace vám náš inteligentní propojovací systém SmartWire-DT může dále pomoci značně zkrátit dobu projektu a snížit náklady na instalaci.

Plug it in! Ušetříte energii a získáte data.

Když bylo nutno modernizovat systém odsávání vzduchu, dvourychlostní řešení Eaton nejen spotřebovávalo méně energie, ale také poskytovalo potřebná data pro zvýšení provozuschopnosti.

Odvádí kouř i tehdy, když se ostatní začínají vypínat

Když je detekován kouř a jsou ohroženy životy, pak je kriticky důležité, aby spolehlivě fungovala odsávací ventilace. Požární režim umožňuje našemu frekvenčnímu měniči PowerXL DG1 běžet i za podmínek, v nichž se ostatní zastaví. A i když jde třeba o falešný poplach, pohon se vyplatí i za normálního provozu se svou nesrovnatelnou energetickou účinností, která snižuje celkovou uhlíkovou stopu závodu.

Čerpání či odvětrávání dodávané tam, kde je potřeba

Od té doby, kdy německá společnost Schneider Feuerschutz začala používat pohon PowerXL DG1 pro svůj hasicí systém, může nejen optimalizovat náklady používáním menších generátorů, ale snížila se i složitost celého systému.
  • Servis a podpora

    Obraťte se na naše servisní týmy nebo partnery a získejte přístup k technické dokumentaci.
    Služby MOEM