Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řízení strojů v aplikacích manipulace s materiálem

Ve výrobních závodech a distribučních centrech musí řídicí systémy pro systémy manipulace s materiálem a logistiku poskytovat maximální provozuschopnost a bezkonkurenční flexibilitu. S výrobky, které mají modulární konstrukci a rychle se instalují, si můžete být jisti, že se váš produkt bude spolehlivě posouvat vaším procesem.

Modulární systémy manipulace s materiálem

Bez ohledu na to, zda je váš systém manipulace s materiálem nebo dopravník na letišti, ve skladu nebo na výrobní lince či ve štěrkovně, často jde o životně důležitou tepnu vašich provozů. Systémy manipulace s materiálem jsou stále složitější a často se mění. Můžeme vám pomoci navrhnout inteligentní, modulární systémy, které se snadno obsluhují a udržují, a můžete tedy dodržet své závazky ohledně dodacích lhůt výrobků.

Modularita při manipulaci se zavazadly a ve skladech s vysokým úložným prostorem

Výroba modulů z mechanických prvků dopravníku – motor, převodovka nebo frekvenční startér či měnič – se stala standardem v systémech manipulace s materiálem. Tím, že spolupracujeme s předními globálními společnostmi v oborech manipulace se zavazadly a skladování, naše distribuované pohonné a jisticí technologie po celém světě včas dodávají zavazadla a materiály. Rychlá a snadná realizace, inteligentní komunikace a jednoduchá možnost údržby pomáhají provozovatelům po celém světě udržovat své systémy v provozu.

Včasná přeprava zavazadel na Chopinově letišti ve Varšavě

Na terminálu 1 varšavského letiště přepravuje modulární systém Rapid Link společnosti Eaton až 1800 zavazadel za hodinu, což je právě včas pro váš následující let.

Modularita ve výrobní logistice a v malých skladech

Bezkonkurenční výhody modulárních systémů manipulace s materiálem s distribuovanými řídicími jednotkami se týkají i menších instalací. Řídicí relé EasyE4 je ideální volba pro tento úkol. Může být kombinován s inteligentními spouštěči motorů, jako např. PKE, a s měniči, jako např. PowerXL DG1, které zajišťují efektivní ovládání motoru a zpracování dat za účelem snížení prostorů systému. S podporou našeho týmu aplikačních inženýrů a globální sítě technické podpory se vytvoření systému na míru pro vaši aplikaci stává snadným zadáním.

Jak vytvořit dopravníkové moduly

Tento dokument aplikační podpory popisuje, jak vytvořit dopravníkové systémy s distribuovaným ovládáním založené na relé EasyE4. Aplikační moduly na míru umožňují modularitu v navrhování HW a softwaru.  

Řízení dopravníků podle zatížení

Dopravování materiálů je proměnnou úlohou. Přepravované zátěže se mohou značně měnit v závislosti na prostředí. V otevřených instalacích mohou mít na zatížení systému vliv i povětrnostní podmínky, jako je silný déšť nebo mráz. Spouštěče motoru PKE a měniče  PowerXL s integrovaným měřením umožňují systémovým integrátorům stavět hromadné dopravníkové systémy s optimalizovaným výkonem. Náš inteligentní propojovací systém SmartWire-DT  poskytuje nejen hodnotná data pro automatizované řízení procesů, ale snižuje také náklady na instalaci a umožňuje systémovým integrátorům dodávat své projekty s nejnižšími celkovými náklady.

Manipulační systém s optimalizovaným zatížením

Když se štěrkovna v Německu rozhodla modernizovat své instalace, zadala tento úkol společnosti Weingärtner jako partnerovi společnosti Eaton a ta dodala systém s optimalizovaným zatížením, který funguje i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
  • Servis a podpora

    Obraťte se na naše servisní týmy nebo partnery a získejte přístup k technické dokumentaci.
    Služby MOEM