Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Modernizujte svou výrobní linku pro vyšší výkon

Rychlý růst spotřebitelských trhů v nově vznikajících ekonomikách a rychle se měnící preference spotřebitelů podporují inovace při montáži výrobních linek. To znamená, že vaše stroje musí být spolehlivější, flexibilnější a energeticky účinnější, než kdykoliv před tím.

Předvídáme potřeby rychle se měnících složitých výrobních procesů

Rostoucí a měnící se preference spotřebitelů z hlediska baleného zboží pohání potřebu flexibilních a inteligentních inovací při montáži výrobní linky. Výrobní řešení klade několik výzev na váš celkový provoz: strojní, tepelné, chemické, hygienické a bezpečnostní požadavky mohou omezovat součásti a nepříznivě ovlivňovat zpracovávané zboží. Monitorování teplot a tlaků je velmi důležité pro bezvadnost výrobku.

Dodávejte vysokou přesnost, výkon a účinnost

Samotné základy zpracovávání vyžadují stroje, které poskytují přesný výkon. Naše automatizované řešení integruje elektrické a hydraulické systémy do jediné architektury a tím poskytuje řešení, které funguje bez problémů a je vysoce energeticky účinné. SmartWire-DT, náš inteligentní propojovací systém, spojuje inteligentní součásti a poskytuje transparentnost technologických dat a spotřeby energie za účelem podpory optimalizace energetické účinnosti a využívání procesu a strojního zařízení. Zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) minimalizují výrobní prostoje a chrání provozní systémy.

Zpracovávání brambor je nyní snadnou úlohou

Objevte, jak technologie Eaton umožnila navrhnout a vytvořit plně automatický závod na třídění brambor při současném snížení doby na zapojení o 80 % za účelem značných úspor nákladů a téměř bezporuchového provozu.
  • Servis a podpora

    Obraťte se na naše servisní týmy nebo partnery a získejte přístup k technické dokumentaci.
    Služby MOEM