Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Vykopat, naložit a odvézt

Od drsného terénu až po nadměrné vibrace a prašné prostředí - extrémní podmínky v dole mohou ohrozit Vaše zařízení a provoz Vaší firmy. Vaše zařízení musí být robustní a spolehlivé a obsluha musí mít vše pod kontrolou a v bezpečí. 

Maximalizujte výstup optimalizací produktivity

V prostředí s drsným terénem, nadměrnými vibracemi a prachem musí být Vaše zařízení robustní a spolehlivé, aby odolávalo extrémním, měnícím se podmínkám a současně udržovalo obsluhu a celou operaci v bezpeční. Pro omyl je tady jen minimum prostoru. Na výkonu záleží. Technologie, která přináší výkon a maximalizuje provozní dobu, Vám pomůže zvýšit produktivitu.

Zajistěte bezpečnou provozní integritu

Díky inteligentní prediktivní diagnostice a on-line monitorovacím systémům, které předpovídají bezprostřední selhání, naše řešení zkracují prostoje a emise a zvyšují bezpečnost obsluhy. Naše energeticky úsporná pístová čerpadla a proporcionální ventilové technologie, prediktivní diagnostika údržby, plná instalace a uvedení do provozu a servisní programy zajišťují, že Vaše zátěžové operace a provoz budou fungovat předvídatelně, efektivně a spolehlivě.

Navrhování výměny zásuvné spojky včas a v rámci rozpočtu

Podívejte se, jak jsme vyvinuli vysoce spolehlivé řešení s našimi spojkami Airflex, které pomohly restartovat měděný důl v Arizoně.