Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Železniční kolejová vozidla

Pro provozovatele a výrobce vlaků je bezpečnost nejdůležitější. Můžeme Vám také pomoci zajistit energetickou účinnost, spolehlivost a komfort cestujících při efektivním řízení nákladů.

Maximalizujte bezpečnost a úspory z rozsahu operací

Bezpečnost je nejvyšší prioritou pro provozovatele a výrobce vlaků, a proto je důležité nalézt způsoby, jak řídit náklady a dosáhnout úspor z rozsahu prostřednictvím platformování a standardizace. Ujistěte se, že navrhujete a stavíte kolejová vozidla s nejvyšší úrovní bezpečnosti a efektivity, zároveň jste v mezích svého rozpočtu, což je klíčem k úspěchu Vašeho podnikání.

Zrychlení řešení

Vlaky spoléhají na inteligentní, spolehlivé napájení, aby jezdily podle jízdního řádu, den co den. Pomáháme operátorům a výrobcům vlaků dodávat včas a v rámci rozpočtu taková řešení, která zvyšují spolehlivost, snižují náklady na údržbu a dosahují energetické a nákladové efektivnosti. Pomáháme Vám: 

  • Zjednodušit a snížit náklady na údržbu hydraulických naklápěcích systémů 
  • Zajistit spolehlivé a udržitelné operace s úplnou ochranou, distribucí a konverzí napájení 
  • Účinně pracovat s nízkotlakovými spojkami, které jsou navrženy tak, aby snížily energii, zlepšily jízdu a udržovaly bezpečnost 

Pomáháme vysokorychlostnímu naklápěcímu vlaku SBB jet podle jízdního řádu

Podívejte se, jak naše pohony napomáhají hladké jízdě švýcarských vysokorychlostních vlaků.