Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Umožnění spolehlivého, efektivního provozu inženýrských sítí

Zvyšování spolehlivosti a účinnosti při současném snižování nákladů

Odvětví inženýrských sítí je pod tlakem zvyšování spolehlivosti a účinnosti, ochrany proti novým bezpečnostním hrozbám a řešení dopadu stárnoucí infrastruktury a personál. Můžeme vám pomoci lépe řídit síť, školit vaše pracovníky a provádět chytré investice v přípravě na budoucnost.

Budování adaptivní, zabezpečené a citlivé infrastruktury

Udržení systémů v provozu je velmi důležité pro vaši ziskovost. Můžeme vám pomoci zvýšit inteligenci vaší infrastruktury integrováním zařízení s programovým vybavením na podnikové úrovni pro dynamickou, odolnou a kyberneticky bezpečnou síť, která snižuje počet výpadků dodávek. V případě nepředvídatelného počasí mohou naše specializovaná řešení změny konfigurace sítě pomoci snižovat četnost a trvání výpadků dodávek za měnících se podmínek. A navíc můžeme pomoci optimalizovat distribuované výrobní zdroje a prodloužit životnost stávajícího zařízení. 

Distribuce spolehlivé, efektivní a vysoce kvalitní energie

I když o tom možná vůbec nepřemýšleli, vaši zákazníci absolutně vyžadují spolehlivý přístup k energii. Aby byla zajištěna maximální možná účinnost, musí být zařízení optimalizováno a provozní náklady systému snižovány. Můžeme vám pomoci transformovat, chránit, připojovat a budovat vaši páteřní elektrickou soustavu. Naše zdroje pro řízení projektování a navrhování aplikací inženýrských sítí zahrnují specialisty, kteří jsou schopni zvládat složité, integrované projekty na klíč, včetně kompletně navržených, smontovaných a vyzkoušených řešení dodaných na místo.

Chraňte personál, majetek a životní prostředí

Bezpečnost ovlivňuje všechny a všechno ve vašem závodě a v některých případech i v okolí vašeho závodu. Naše řešení vám umožňují dálkově monitorovat a řídit bezpečnostní systémy, zvyšovat ochranu pracovníků před obloukovými výboji, chránit před událostmi se zvýšenou teplotou a požáry, snižovat dopad na životní prostředí, zvyšovat efektivitu dodávek a omezovat emise skleníkových plynů. 
  • Doporučené informace