Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Network og Modbus Card

Eaton Network og Modbus Card-mini-slot kombinerer funksjonene til en SNMP-agent, HTTP-/nettserver og et modbus-kort til å legge til rette for desentral overvåking av UPS-systemet gjennom hvilket som helst bygningsadministrasjonssystem. Gled deg over friheten til å tilpasse og planlegge handlinger som nedkjøringsprotokoller og lastavkasting, og motta umiddelbare varsler ved strømhendelser, uten at du må være på anlegget selv.

Praktisk webgrensesnitt

Komplett overvåkning i sanntid hele døgnet med automatiske e-postvarsler

Integrer data med bygningsadministrasjonssystemet ditt

Overvåk viktig strømkvalitet og UPS-statusinformasjon i systemet du allerede bruker.

Kompatibel med IPP- og IPM-programvare

Desentral overvåking og administrering av strømenheter i hele IT-miljøet.

Planlegg fremover ved lengre strømbrudd

Opprett tilpasningsbare nedstengnings- og lastfordelingsprotokoller.
Hvordan du kjøper fra Eaton