Løsninger for strømnett og kraftdistribusjon

Forbedre påliteligheten og sikkerheten til smarte strømnett med løsninger for kraftproduksjon, -overføring og & -distribusjon samt strømautomatiseringsløsninger.