Strømdistribusjon og kontrollsystemer for mellomspenning

Forbedre påliteligheten, øk effektiviteten og sikkerheten med en bred portefølje med mellomspenningsutstyr som distribuerer, overvåker og håndterer strøm gjennom hele anlegget eller driften.

Sikring mot lysbue

Gjør anlegget sikkert igjen. Hvis du ikke utfører de riktige tiltakene for å redusere risikoen for lysbue, setter du arbeidernes sikkerhet i fare og du kan bryte loven.