Våre virksomheter

Vårt brede utvalg av produkter er å finne i industrier over hele verden, hvor det beskytter folk og eiendeler, samt forbedrer produktivitet og effektivitet. Vi hjelper også kunder i å imøtekomme strenge kodekser og regulerte krav med høyt utviklede produkter. Og vår store installerte utstyrsbase rundt om i verden skaper muligheter for delemarkedsprodukter og servicetjenester. 

Elektro

Vi hjelper kunder med å imøtekomme kravene i det stadig voksende behovet for kraft gjennom å forbedre effektiviteten og oppetiden, imøtekomme regulerte krav og beskytte mennesker og utstyr. Våre elektriske produkter bistår kraftbransjen i å generere, fordele og distribuere kraft. Og når den kraften blir distribuert hjelper vi mennesker med å bruke det effektivt og trygt, enten det er i en bygning, industrielt anlegg, datasenter eller hjemme. Våre løsninger rangerer fra vern til bryterutstyr til maskinkontroller til LED-lys. Vi tilbyr en full portofolie for backup-strøm og overspenningsvern noe som bidrar til maks oppetid og beskyttelse mot strømforstyrrelser eller brudd. I krevende miljøer bidrar vi med å beskytte folk og eiendeler med eksplosjonssikre kabinetter, signaliserende, varslende og overvåkende systemer. Vår omfattende portefølje med elektriske løsninger fra A til Å har i tillegg blitt komplementert med vår full-skala ingeniørkunnskap og våre servicetjenester.

Kundene våre tilhører en rekke forskjellige markeder, inkludert innen boliger og kommersielle og institusjonelle bygninger, industrielle anlegg, nettselskaper, datasentre, olje og gass, gruvearbeid og machine original equipment manufacturers (OEMs).

Viktige vekstdrivere:

 • Blant de topp 4 største globale aktører i verdens lav- og mellomspennings industri
 • Sterkeste distribueringsnettverket i Nord-Amerika
 • Markedsleder for applikasjoner i krevende miljøer
 • En av de største på lys
 • Godt posisjonert for å imøtekomme voksende etterspørsel for tilkoblede og intelligente løsninger.
 • Sterk posisjon når det gjelder intellektuell eiendom

Lær mer om vårt store utvalg av elektro produkter

Hydraulikk

Våre hydrauliske produkter øker kraften, farten og presisjonen til maskiner, for alt fra industrielt maskineri til mobile maskiner, slik som gravemaskiner og traktorer. Og våre filtreringssystemer fjerner skitt og urenheter i industrielle og prosess-applikasjoner.

Kundene våre er representert i mange kundesegmenter, inkludert innen landbruk og skogbruk, bioteknologi, byggeutstyr, kommersielle kjøretøy, produksjon av mat og drikke, produksjon, gruvedrift, olje og gass, kraftgenerering og fornybar energi.

Vi hjelper våre kunder med å oppnå større fleksibilitet i maskindesign, maksimere utstyrseffektivitet, redusere uplanlagt nedetid og levere mer produktivitet og energieffektivitet med et mindre fotavtrykk.

Viktige vekstdrivere:

 • Blant de 4 største aktørene i den hydrauliske industrien
 • En av de sterkeste distribueringsnettverkene i Nord-Amerika
 • Store installert base driver frem delemarkedsforretninger
 • Sterk integrering med våre andre firmaer, spesielt elektrohydrauliske løsninger for maskinbyggere og luftfart og kjøretøysapplikasjoner

Lær mer om vårt store utvalg av hydrauliske produkter

Luftfart

Vi er markedsledere innen hydraulikk, bevegelseskontroll, brensel, brensel pneumatikk og motorløsninger. Våre luftfartsprodukter bidrar med å kontrollere navigasjon i luften, samt brensel-styring og distribuering.

Våre hydrauliske-, brensel- og bevegelseskontroller samt motorløsninger gir energi til hundrevis av militære og kommersielle luftfartsplattformer.  Fra Mars-fartøyet “Curiosity” til dagens moderne kommersielle og private luftfartøyer, hjelper vi til med å sikre luftfartstilgjengelighet, forbedret driftseffektivitet og overensstemmelse med regulerte krav.

Vi samarbeider med våre kunder for å utvikle trygge, sikre og effektive løsninger for luftfartøyer med et hovedfokus på lavere livstidskostnader, systemintegrering, optimaliserte systemkontroller og redusert vekt.

Viktige vekstdrivere:

 • Store globale trender for økt rikdom og handel vil øke etterspørselen etter mer passasjer- og frakt-trafikk i luftfarten, noe som driver opp veksten for nye luftfartøy samt etterspørselen i delemarkedet
 • Sterk posisjon når det gjelder intellektuell eiendom og patenter
 • Stor installert base bidrar til en sterk posisjon i delemarkedet og markedet for tjenester
 • Blant de 3 største aktørene innen hydraulikk, bevegelseskontroll, brensel og brensel-pneumatikk.
 • Økende tilførsel av Eaton-produkter på de nyeste luftfartsplattfomene

Lær mer om vårt store utvalg av luftfartsprodukter

Kjøretøy

Originale produsenter av utstyr for kommersielle og passasjer-kjøretøyer søker oss for løsninger som kan øke den totale kjøretøyseffektiviteten, påliteligheten, sikkerheten og driftsaktiviteten. Våre kjøretøysprodukter inkluderer utslippskontrollkomponenter, motorventiler, ventilmekanismesystemer, superladere, fordelere, kløtsjer og dreiestyringsprodukter og systemer.

Viktige vekstdrivere:

 • Langsiktig vekst drevet frem av et økende antall kjøretøyseiere i voksende markeder
 • Økt regulering og etterspørsel etter bedre brenselseffektivitet og laver utslipp skaper muligheter for avansert teknologi
 • Vi er industrileder innen ventiler og ventilaktivering
 • Markedsleder innen kommersielle fordelere for lastebiler og kløtsjer i Nord- og Sør-Amerika
 • Strategisk fordelaktig posisjon i markedet for lette kjøretøy i Kina, det største markedet i verden
 • Joint venture med Cummins for automatiserte fordeler-produkter gir gode utsikter for global vekst

Lær mer om vårt store utvalg av produkter for kjøretøy