Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Energie pro budovy zítřka již dnes

Vaše zařízení, vaše operace a vaši lidé jsou tím, co pohání vaše podnikání.

Zjistěte, jak vám naše produkty a služby pomáhají chránit osoby, majetek a jméno, abyste zajistili nepřetržitou obchodní činnost, snížili spotřebu energie, maximalizovali efektivitu a zdokonalili design z hlediska funkčnosti a prostoru.

Chraňte osoby, majetek a jméno pro kontinuitu provozu

Zajistěte spolehlivou energii pro nepřetržitý provoz a chraňte každého, kdo přichází do kontaktu s vaší budovou, během každodenního provozu, údržby a uvedení do provozu nebo v případě nouze. Díky tomu, že sdílíme naše odborné znalosti v oblasti norem a stavebních zákonů a nabízíme školení o nejnovějších bezpečnostních postupech, energetických auditech a dalších službách, se můžete zaměřit na běh vašeho podniku.

 

Bezpečné evakuace

Máte k dispozici nejnovější informace o bezpečné evakuaci osob z budov? Dnešní bezpečná evakuace se stala kritickou otázkou v podnikání z důvodu technologicky složitých budov a pracovní síly, která je často obtížně sledovatelná. Takže pokud jste neaktualizovali evakuační procedury, není na čase, abyste tak učinili?

Elektrická bezpečnost

Pochopení rizika výskytu obloukových zkratů ve Vašich rozváděčích je prvním krokem k ochraně Vašich zaměstnanců a Vašeho podnikání. Zjistěte, jak můžete ochránit své zaměstnance, podnikání a své jméno před rizikem obloukového zkratu.

Navrhujte a budujte odolně a udržitelně

Chraňte budoucí hodnotu svých důležitých investic a ujistěte se, že vaše budova odpovídá vaši značce. Naše energeticky úsporné produkty pomáhají snižovat provozní náklady a snižují vaši uhlíkovou stopu, zatímco designová řešení na zakázku vám pomohou splnit vaše představy. Práce s naším týmem zajistí flexibilitu návrhu tak, aby vyhovovala budoucím potřebám, předpisům a inovacím pro dosažení maximální funkčnosti, produktivity a optimálního využití vašeho prostoru.

 

Maximalizace potenciálu snižování špiček: Akumulace energie pro stadiony a arény

Energetické nároky ve dnech zápasů nebo událostí se u stadionů a arén mohou zvýšit více než pětinásobně oproti obvyklému zatížení a spotřebované energie. Správa energie ve špičce je kritické jak pro samotné místo, tak pro stabilitu místní sítě.

Snižte riziko díky včasné realizaci projektu a odborným znalostem

Snižování rizika při výstavbě a uvedení budovy do provozu vám umožní zaměřit se na to, na čem záleží – vaše podnikání. Využijte naše odborné znalosti, místní podporu a rozsáhlou síť obchodních partnerů pro potřebné produkty a služby, až je budete potřebovat. S radostí vám pomůžeme splnit a překonat vaše cíle projektu od všech produktů navržených k instalaci s úsporou pracovní síly až po místní projektový management a před- a poprodejní servis a podporu.

 

Uvedené informace

  • Informace o odvětví

    Další informace o tom, jak můžete optimalizovat svůj stavební provoz, naleznete v naší infolince.
    Zjistěte více