Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Rozdrtit a prověřit

Když extrémní prostředí vyvíjí tlak na Vaše drticí zařízení - zařízení, které musí pracovat nepřetržitě, protože výroba to vyžaduje - pak udržet ho v efektivním, spolehlivém a bezpečném chodu je skutečně kritické

Bojujte s prostoji a zvyšujte efektivitu

Požadavky kladené na drtiče jsou extrémní. Očekává se, že budou pracovat nepřetržitě, přičemž budou odolávat nadměrným vibracím, prachu a extrémním teplotám. Spotřeba energie na tomto velmi výkonném zařízení je vysoká a časté vypínání / zapínání z důvodu bezpečnosti znamená velkou zátěž elektrického zařízení. Stroje jsou nákladné a nelze je snadno vyměnit. Celá výroba je závislá na Vašem drtiči a když se stroj zastaví, zastaví se i výroba a zisk zmizí.

Pomáháme Vám zvyšovat provozní dobu bezpečně a efektivně

Váš drtič představuje největší energetickou spotřebu Vašeho provozu a dopravník je jedním z největších zdrojů poruch zařízení na místě. Produkty a služby, které jsou spolehlivé a zvyšují energetickou účinnost, jsou rozhodující pro Váš úspěch. Naše rozváděče, kompaktní E-domy, měniče kmitočtu a softstartéry jsou optimalizovány tak, aby se na ovládání zařízení snížilo opotřebení. Pro provoz, kde je bezpečnost velice důležitá, poskytujeme nejmodernější technologie, včetně bezpečných uzemňovacích mechanismů pro zámky / štítky a přepínače  pásu pro zajištění bezpečnosti dopravníků.

Udržujeme důlní operace v chodu s osvětlením tak drsným jako samotná práce

Podívejte se, jak naše LED diody Vaporgard uspořily firmě Robinson Mine více než 1 milion dolarů nákladů na údržbu.