Bedriftsstyring

Våre kunder, ansatte og investorer setter sin tillit til Eaton, og vi glemmer aldri at vi er ansvarlige overfor dem. Det er grunnen til at vi strever for å være en standard for etikk og ledelse hver dag.

Lederskap

Vårt lederskap setter tonen, tar Eaton med inn i fremtiden, og eksemplifiserer våre lederskapsegenskaper: Etisk, lidenskapelig, ansvarlig, effektiv, gjennomsiktig og lærer alltid.

Styre

Vårt styre er ansvarlig for å overse ledelsens strategi og ytelse. Alle våre styremedlemmer som ikke er ansatte er uavhengige direktører.