Select your location

Ansvarig anskaffning av mineraler som kan komma från konfliktområden

Ingenting är viktigare för Eatons övergripande framgång som företag än våra etiska värderingar och att vi gör affärer på rätt sätt. Dessa principer sträcker sig till Eatons krav på sina leverantörer och våra gemensamma riktlinjer för inköp och logistik.

 

Eaton har åtagit sig att se till att våra produkter inte innehåller mineraler från konfliktområden, vilket avser mineraler som smälts till tenn, tantal, volfram och guld som kommer från enheter som direkt eller indirekt finansierar konflikter i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder. Eatons dedikerade ledningsgrupp under översyn av ledande befattningshavare arbetar för att direkt engagera vår logistik och inköpsorganisation ifråga om ansvarsfull anskaffningspraxis.

 

Eaton är medlem av initiativ för flera intressenter, t.ex. Responsible Minerals Initiative, som fokuserar på att påverka inköps- och logistikorganisationer att ta ansvar och vara transparenta djupt in i de globala försörjningsleden. Genom dessa åtgärder möter och överträffar Eaton lagstiftnings-, kund- och samhällsförväntningarna och är en kritisk bidragsgivare till den större branschlösningen för att stödja konfliktfria konfliktmineraler och försörjningsleden.

Eatons policy för mineraler från konfliktområden

Eaton har åtagit sig att se till att de produkter de säljer inte "innehåller mineraler från konfliktområden," vilket avser mineraler som smälts till tenn, tantal, volfram och guld som kommer från enheter som direkt eller indirekt finansierar konflikter i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder.

 

Eaton avser att helt och hållet uppfylla kraven i Dodd-Frank Act 1502, vilket kräver att Eaton utför kontroll av källorna till sådana mineraler och avslöjar resultaten av sådan kontroll.

 

Eaton kräver att dess leverantörer:

  • utför tillräcklig kontroll av sina respektive försörjningsled för att avgöra om de produkter som säljs till oss innehåller tenn, tantal, volfram eller guld och i sådant fall huruvida och i vilken utsträckning dessa metaller kommer från konfliktfria smältverk;
  • rapporterar resultaten av sådan kontroll till Eaton för att göra det möjligt för Eaton att uppfylla dess lagliga skyldigheter och policymässiga mål; och
  • förbinder sig att vara eller bli "konfliktfria", så att alla sådana metaller endast kommer från konfliktfria smältverk.