Select your location

Förse byggnader med ström för effektivitet, flexibilitet och säkerhet

Från kommersiella kontorsmiljöer och klassrum till tillverkningslokaler. Från idrottsarenor till hotell och butiker. Vi kan hjälpa dig att maximera komfort, säkerhet och investeringsavkastning för din byggnad. Allt för att hjälpa dig fortsätta växa.

Din byggnads infrastruktur är grunden till din verksamhet

Här arbetar personalen, här träffar du dina kunder och hit kommer besökare för att använda tjänsterna och lokalerna som du erbjuder. Men tillför dina lokaler värde? Eller slukar de bara resurser?

Från design till konstruktion och installation. Expertsupporten kan hjälpa dig hantera risker och öka drifteffektiviteten, samtidigt som dina medarbetare förblir trygga och säkra. 

Leverera rätt produkter och tjänster för alla byggnadstyper

Se hur vi bidrar till att göra din byggnad mer funktionell, effektiv och säker med hjälp av ett brett utbud av eldistribution, kretsskydd, belysning samt brand- och säkerhetssystem. 
  • Branschinsikter

    Fundera på hur vårt kunskapscenter kan hjälpa dig att optimera din byggnad.
    Utforska mer