• Vi ser till att du får svar.*

    *Du kan räkna med att vår expertgrupp hjälper dig att svara på tekniska och kommersiella frågor. Våra supportteam är dedikerade till att ge dig de svar du behöver när du behöver dem.

Elektriska produkt-, försäljnings- och supportförfrågningar

EatonCare, vår kund- och säljstödsorganisation för elektriska produkter är dedikerad till att ge våra kunder och distributörer allmän information och tekniska resurser samt stöd för OEM-kunder, projekt- och produktordrar och nödsituationer utanför kontorstid. 
Telefon: +46 8-598 940 50 
Fyll i ett kort formulär och berätta för oss hur vi kan hjälpa dig.

Allmänna frågor

Vårt kundtjänstteam finns tillgängligt för att hjälpa dig, eller guida dig till den lämpligaste gruppen, med dina problem mellan 08:00 och 18:00. Öst, måndag till fredag
Avgiftsfritt nummer
inom USA
+1-800-386-1911
Textstöd
+1-440-345-8551
Internationellt
+1-440-523-4400