Select your location

  • Vi ser till så att ”på”-knappen fungerar.*

    *Kraft är lätt att ta för givet. Du vrider på strömbrytaren och energi flödar till de lampor som lyser upp ditt kontor eller den differentialväxel som håller din bil på vägen. Vi ser till att allt fungerar tillsammans – sömlöst och tillförlitligt.
    Se hur

Produkter

Eaton tillverkar ett brett sortiment av produkter och tjänster; från bränsleeffektiva system till verktyg för styrning av kraftförsörjning och komponenter som styr kommersiella flygplan säkert. Eaton letar alltid efter nya sätt att öka värdet på de produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder.

Eaton Cummins Automated Transmission Technologies

De bästa i branschen samarbetar för att leverera den kraft du behöver för att komma vidare.