Select your location

Industriell kontroll, drivenheter, automation & sensorer

Eaton möter utmaningarna med kortare produktlivscykler och högre energikostnader med ett komplett utbud av automations- och kontrollprodukter som aktiverar de maskiner en globalt krävande marknadsplats kräver.