Optimera kraftproduktion och eldistribution för anläggningar

Modernisera ditt elnät för att förbättra tillförlitligheten och driftseffektiviteten, minska kostnaderna samt skydda personal och utrustning.

Designa, bygg och bibehåll ett automatiserat, säkert och kostnadseffektivt nät

Det är svårare än någonsin att hantera elnätet. Det räcker inte längre att leverera tillförlitlig elkraft. Du behöver smartare lösningar för att öka effektiviteten. Det får du genom att uppgradera det gamla elnätet med alternativa energiresurser, automatisera utnyttjandegraden, ta itu med it-säkerhet och skydda personal. Våra innovativa produkter, Intelligent Power System-designer och erfarna tekniker hjälper dig att hantera de ökande kraven på kraftnätet.

Lösningar för kraftindustrin

Tillämpningar för kraftanläggningar

Vi hjälper dig att optimera din kraftanläggning, från att generera ström till att distribuera den i hela din .
för att införa flerfasregulatorstyrning
1st
för att införa flerfasregulatorstyrning
exakt avkänning i hela temperaturområdet med NOVA NX-T-linjereläbrytare
+/-2 
%
exakt avkänning i hela temperaturområdet med NOVA NX-T-linjereläbrytare
Nätverksskydd installerade över hela världen
75k
Nätverksskydd installerade över hela världen
  • Insikter från kraftindustrin

    Läs mer om hur du kan optimera kraftproduktion och -distribution genom att utforska vårt kunskapscenter.
    Utforska mer