Select your location

  • Vi får det som har betydelse att fungera.*

    *Vi är övertygade om att kraft är en grundläggande del av nästan allt folk gör. Därför är vi dedikerade till att hjälpa våra kunder att hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer tillförlitligt, effektivt, säkert och hållbart sätt. För att förbättra människors liv, de samhällen vi lever och arbetar i och planeten som våra framtida generationer är beroende av.
    Se hur

Om oss

Som ett globalt krafthanteringsföretag hjälper vi våra kunder att lösa deras största kraftutmaningar genom våra branschledande elektriska, flyg-, hydrauliska och fordonsprodukter och tjänster. I mer än 100 år har våra grupper hjälpt människor att arbeta säkrare, vara mer energieffektiva och leva mer hållbart. 

Vi finns i stort antal länder världen över
175
Vi finns i stort antal länder världen över
Försäljning i USD 2019
21,4 miljarder
Försäljning i USD 2019
vår styrelse representerar olika grupper
50
%
vår styrelse representerar olika grupper

Nyheter & insikter

Upptäck hur vi omvandlar idéer till verklighet, håll dig uppdaterad om branschnyheter och hör från våra ämnesexperter om lovande innovationer för framtiden.

Vi jobbar med stora idéer.

Vid Eaton erbjuder vi mer än konkurrensfördelar och professionella tillväxtmöjligheter för våra medarbetare. Vi skapar en miljö där kreativitet, uppfinningsrikedom och upptäckter blir verklighet, varje dag.