Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Nové možnosti pro aplikace menší až střední složitosti

Skutečná alternativa k mikro PLC: Nová generace řídicích relé

Dosud bylo nutno řídit mnoho jednodušších až středně složitých aplikací pomocí standardních PLC, jelikož běžná řídicí relé nenabízela požadovanou flexibilitu a vybavení. Dobu vývoje a náklady na zprovoznění stroje lze nyní značně snížit díky nové generaci inteligentních řídicích relé, která nabízí ethernetovou komunikaci a vysokou úroveň flexibility při programovaní ve strukturovaném textu. 

Jednoduché projekty výroby strojů se mohou rychle stát složitějšími vlivem více konstrukčních úprav a revizí. V minulosti dosáhly tradiční řídicí relé v některých případech svých mezí z hlediska funkce nebo možnosti připojení vstupů/výstupů. Inteligentní řídicí relé nové generace tyto hranice překonávají s možností připojení mnohem více vstupů/výstupů, rychlým Ethernetem a webovým serverem a s modulárním programováním v jazyce strukturovaného textu. Tato programovatelná relé dnes poskytují extrémně konkurenceschopnou alternativu malých PLC.

 

Oblast použití: systémy manipulace s materiálem

Pomocí inteligentních řídicích relé nové generace easyE4 je nyní možné implementovat projekty flexibilněji.

Pomocí jazyka „ST“ mohou uživatelé vytvořit mnohem více, než pouze vložit jednoduchou logiku do funkčních bloků. Nyní je možné vytvářet složité funkční bloky, které jsou stejně sofistikované jako bloky definované výrobcem.

Ulrich Kanngießer, Expert author and specialist for small control systems
Popis aplikace pro systémy manipulace s materiálem ukazuje, jak snadné je navrhovat modulární systém pomocí uživatelsky uzpůsobených a opětovně využitelných funkčních bloků. Po integraci těchto prověřených funkčních bloků do různých programovacích jazyků lze tyto bloky snadno implementovat a konfigurovat, a to i bez předchozí znalosti programování, čímž se zkracuje doba uvedení projektu do provozu.   

Produkty pro řízení strojů splňující požadavky budoucnosti

Nyní můžete překonat omezení tradičních řídicích a logických relé. Vytvářejte modulární aplikace, které lze rozšiřovat a vyvíjet s vašimi stroji.

Tradiční malé řídicí jednotky často nestačí, pokud se složitost aplikace v průběhu času zvyšuje. Díky připojení až 11 rozšiřujících modulů a flexibilnímu programování ve strukturovaném textu může řešení easyE4 nabídnout v tomto ohledu spoustu dalších možností. Ethernetové připojení umožňuje připojit různá zařízení a dotykové panely všech velikostí. Může být využito také k integraci aplikací do větších IT sítí či dokonce k jejich připojení na Cloud.

Kromě toho síťové propojení easyE4 nabízí možnost návrhu modulárního systému bez vytváření dalšího provozu na ethernetové síti.

Další témata

  • Servis a podpora

    Obraťte se na naše servisní týmy nebo partnery a získejte přístup k technické dokumentaci
    Služby MOEM