Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Nové možnosti pro jednoduché a středně složité aplikace

Skutečná alternativa k mikro PLC: Nová generace řídicích relé

Historicky muselo být mnoho aplikací s nízkou až střední složitostí provozováno pomocí mikro PLC nebo standardního PLC, protože tradiční řídicí relé nebo logický kontrolér neposkytovaly požadovanou flexibilitu a zdroje. Dobu vývoje a náklady na zprovoznění stroje lze nyní značně snížit díky nové generaci inteligentních řídicích relé s ethernetovou komunikací a flexibilitou při programování ve strukturovaném textu. 

Novou generaci programovatelných řídicích relé lze srovnat s mikro PLC

Jednoduché projekty výroby strojů se mohou vlivem více konstrukčních úprav a revizí rychle stát složitějšími. V minulosti mohla být tradiční řídicí relé omezena svými funkcemi nebo připojitelností vstupů/výstupů. Inteligentní řídicí relé nové generace tyto hranice překonávají s možností připojení mnohem většího počtu vstupů/výstupů, rychlým Ethernetem a webovým serverem a s modulárním programováním využívajícím strukturovaného textu. Tato programovatelná relé dnes poskytují extrémně konkurenceschopnou alternativu malých PLC.

 

eaton-vegetable-on-cleaning conveyor-koenig-sondermaschinen
Zemědělský stroj

Přečtěte si, co píše přední odborník o dosažení lepšího výkonu pomocí funkčních bloků

V projektech automatizace se s řídicími relé dlouho nepočítalo – možnosti jejich použití byly příliš omezené. Ulrich Kanngießer, autor různých učebnic o malých řídicích prvcích a o programování v jazyce strukturovaného textu, zkoumá možnosti moderních řídicích relé ve své odborné studii. Na příkladu řídicího relé easyE4 společnosti Eaton ukazuje, jak se vysoce výkonná řídicí relé mohou v mnoho případech stát alternativou k malému PLC. Lze toho dosáhnout použitím více programovacích jazyků, modulárních softwarových konceptů a kombinací s flexibilním hardwarem s možností připojení více vstupů/výstupů.

Aplikační podpora

Pomocí inteligentních řídicích relé nové generace easyE4 je nyní možné implementovat projekty flexibilněji.

Pomocí jazyka „ST“ můžete vytvořit mnohem více, než pouze vložit jednoduchou logiku do funkčních bloků. Nyní můžete vytvářet složité funkční bloky, které jsou stejně sofistikované jako bloky definované výrobcem.

Ulrich Kanngießer, Expert author and specialist for small control systems

Produkty pro řízení strojů splňující požadavky budoucnosti

Překonejte omezení tradičních řídicích a logických relé a vytvářejte modulární aplikace, které se budou vyvíjet společně s vašimi stroji.

Tradiční malé řídicí jednotky často nestačí, pokud se složitost zákaznické aplikace v průběhu času zvyšuje. Díky připojení až 11 rozšiřujících modulů a flexibilnímu programování ve strukturovaném textu může easyE4 nabídnout v tomto ohledu spoustu dalších možností. Ethernetové připojení umožňuje nejen připojení různých zařízení a dotykových panelů všech velikostí, ale lze jej použít i k integraci aplikací do větších IT sítí nebo je dokonce připojit do cloudu.

Kromě toho síťové propojení easyE4 nabízí možnost návrhu modulárního systému bez vytváření dalšího provozu na ethernetové síti.

Uvedené produkty a služby

Řídicí relé easyE4 s displejem
Inteligentní řídicí relé easyE4 s displejem
Řídicí relé easyE4 bez displeje
Řídicí relé easyE4 bez displeje
Rozšiřující modul vstupů a výstupů easyE4 – velký
Rozšiřující modul vstupů a výstupů easyE4 – velký
Rozšiřující modul vstupů a výstupů easyE4 – malý
Rozšiřující modul vstupů a výstupů easyE4 – malý
Dotykový panel XV100 pro easyE4
Dotykový panel XV100 pro easyE4 (3,5'', 5,5'' nebo 7''). K dispozici jsou také větší velikosti.