Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Rozstrzyganie sporów

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności dotyczącymi przekazywania danych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA, korporacja Eaton zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności oraz zbierania lub wykorzystywania danych osobowych pracowników. Firma Eaton wyjaśnia skargi i stara się rozstrzygać spory dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych pracowników zgodnie z niniejszą Polityką.

W razie pytań lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności lub w kwestii wszelkich spraw związanych z ochroną danych i prywatnością w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z firmą Eaton:

Drogą pocztową: Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122, USA


lub

drogą e-mailową pod adresem: dataprotection@eaton.com

Korporacja Eaton zobowiązuje się współpracować z Organami Ochrony Danych UE zarówno w zakresie zapytań odnośnie danych dotyczących zasobów ludzkich, jak i niezwiązanych z tymi danymi. Korporacja Eaton zobowiązuje się do współpracy ze szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich otrzymanych ze Szwajcarii i wykorzystywanych w kontekście stosunku pracy.

W przypadku spraw wniesionych przez pracowników, które ich zdaniem nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez Biuro Ochrony Danych i Prywatności naszej firmy, mogą oni zwrócić się do Organów Ochrony Danych w Unii Europejskiej. W przypadku spraw wniesionych przez pracowników odnośnie otrzymanych ze Szwajcarii danych dotyczących zasobów ludzkich i wykorzystywanych w kontekście stosunku pracy, które ich zdaniem nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez Biuro Ochrony Danych i Prywatności naszej firmy, mogą oni zwrócić się do szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji.

Dalsze informacje na temat Organów Ochrony Danych UE można uzyskać pod poniższym łączem:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

W określonych przypadkach opisanych szczegółowo w witrynie Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov) po skorzystaniu z wszystkich innych trybów rozstrzygania sporu pracownicy mogą wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej