Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Optymalizacja wytwarzania oraz dystrybucji energii dla zakładów energetycznych i firm

Zmodernizuj swoją sieć energetyczną - zwiększ jej niezawodność i wydajność operacyjną, zmniejsz koszty oraz chroń ludzi i sprzęt.

Projektujemy, budujemy i konserwujemy zautomatyzowane, bezpieczne i ekonomiczne sieci energetyczne

Zarządzanie siecią nigdy nie stanowiło większego wyzwania, niż obecnie. Nie wystarczy już tylko dostarczanie niezawodnej energii elektrycznej. Potrzeba bardziej inteligentnych rozwiązań, aby zwiększyć wydajność. Oznacza to modernizację starzejącej się sieci, włączenie do niej alternatywnych źródeł energii, automatyzację użytkowania, przeciwdziałanie cyberzagrożeniom i ochronę personelu. Nasze innowacyjne produkty, inteligentne systemy zasilania i doświadczeni inżynierowie mogą pomóc w sprostaniu rosnącym wymaganiom sieci energetycznej.

Wyzwania dla współczesnej energetyki

Transformacja energetyczna przyspiesza transformację operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w operatorów sieci przesyłowych (OSP). Operatorzy sieci dystrybucyjnej odegrają kluczową rolę w zarządzaniu rosnącymi dwukierunkowymi przepływami mocy pomiędzy mnożącymi się źródłami rozproszonej produkcji a nowymi, potrzebującymi mocy odbiornikami elektrycznymi, takimi jak pojazdy elektryczne i centra przetwarzania danych. Ostatnie raporty ekonomiczne organizacji BloombergNEF zamówione przez firmy Eaton i Statkraft pokazują wyraźnie, że w nowym świecie energetyki rozproszonej i masowej elektryfikacji sieć nigdy nie była ważniejsza. Ponadto elastyczność oferowana przez magazynowanie energii, mikrosieci, pojazdy elektryczne z funkcją inteligentnego ładowania, reagowanie na zapotrzebowanie i połączenia międzysystemowe muszą być w przyszłości podstawą stabilnej i opłacalnej sieci. Przez kilka lat firma Eaton współpracowała z zakładami energetycznymi i użytkownikami energii w całej Europie w celu opracowania pionierskich technologii i systemów pracy we wszystkich zastosowaniach.

Rozwiązania do stacji transformatorowych - okładka

Broszura - rozwiązania dla stacji transformatorowych i złącz kablowych SN

Nasze rozdzielnice średniego napięcia Xiria oraz transformatory olejowe dystrybucyjne to produkty dedykowane do stacji transformatorowych i złącz kablowych SN. Wysokiej jakości produkty odpowiadają na najważniejsze potrzeby naszych klientów, jakimi są bezpieczeństwo, niezawodność, gotowość na przyszłościowe rozwiązania, niskie koszty posiadania i ekologiczność oraz bazują na wieloletnim doświadczeniu producenta.