Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Optymalizacja wytwarzania oraz dystrybucji energii dla zakładów energetycznych

Przygotuj się do przejścia na system energetyczny zdominowany przez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz masową elektryfikację transportu, ogrzewania i procesów przemysłowych

Zmniejszenie kosztów, ryzyka i intensywności emisji dwutlenku węgla związanych z integracją rosnącego rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i odbiorników energii elektrycznej.

Obsługa sieci dystrybucyjnej i dostawy energii do odbiorców końcowych nigdy nie były bardziej skomplikowane i wymagające. Gwałtowny spadek kosztów energii odnawialnej i baterii litowo-jonowych w połączeniu z planami rządowymi w zakresie czystego powietrza oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, przyspieszają przejście na model bezemisyjny. Wraz ze wzrostem udziału różnych źródeł energii odnawialnej oraz pojawianiem się nowych odbiorników energii elektrycznej w głębi sieci, rośnie potrzeba większej elastyczności i inteligencji sieci w celu optymalizacji dwukierunkowych przepływów mocy. Wszystko to wymaga zupełnie nowego podejścia do projektowania i zarządzania sieciami dystrybucyjnymi, jak również zmian w zakresie przepisów regulujących ich funkcjonowanie oraz przyłączanie nowych wytwórców energii elektrycznej.

Wyzwania i możliwości dekarbonizacji dla przedsiębiorstw przemysłu energetycznego w Europie

Nowa publikacja firmy Eaton

W niniejszej publikacji dzielimy się nowymi danymi ekonomicznymi i perspektywami na temat tego, co oznacza dla zakładów energetycznych przejście na bezemisyjny system energetyczny, jak pomagamy naszym klientom w dostosowaniu się do tych zmian i co to oznacza dla ich firm. Mamy nadzieję, że ten dokument dostarczy naszym klientom i wszystkim zainteresowanym osobom kilku świeżych spostrzeżeń i pomysłów, które pomogą w tej transformacji energetycznej i z niecierpliwością czekamy na dyskusję oraz dzielenie się z nami perspektywami w nadchodzących latach.

Cover-BNEF-PL.jpg

Pionier w zakresie produkcji rozdzielnic bez gazu cieplarnianego

Komisja Europejska wkrótce wyda decyzję o tym, kiedy wygaśnie zwolnienie z zakazu stosowania gazu SF6 w rozdzielnicach. Dlatego ważne jest, aby zakłady energetyczne już teraz zaczęły planować przyszłość, w której stosowanie tego niezwykle szkodliwego gazu cieplarnianego zostanie całkowicie zakazane w całej UE. Firma Eaton od 1960 roku jest pionierem w rozwoju rozdzielnic bez gazu cieplarnianego. Obecnie systemy ekologicznych rozdzielnic średniego napięcia firmy Eaton są używane w ponad 60 krajach na całym świecie w szerokim zakresie zastosowań. Korzyści obejmują niskie koszty eksploatacji w całym okresie użytkowania oraz wysoką zdolność bezawaryjnych łączeń, co jest ważne w zastosowaniach energii odnawialnej, w których rozdzielnice obsługują aktywną sieć o dwukierunkowym przepływie energii elektrycznej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Studium przypadku rozważań projektowych dla rozdzielnic średniego napięcia

Dowiedz się więcej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływie na środowisko naturalne oraz zdobądź wiedzę na temat różnych typów izolacji. W naszej publikacji można znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak: 

• Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

• Dlaczego właściwe projektowanie prowadzi do obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO)?

• W jaki sposób przemysł energetyczny i jego użytkownicy mogą czerpać zyski z tego typu gospodarki?

Cover-circular-economy-PL.jpg

Elektryfikacja - wyzwanie dla współczesnej energetyki

Transformacja energetyczna przyspiesza transformację operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w operatorów sieci przesyłowych (OSP). Operatorzy sieci dystrybucyjnej odegrają kluczową rolę w zarządzaniu rosnącymi dwukierunkowymi przepływami mocy pomiędzy mnożącymi się źródłami rozproszonej produkcji a nowymi, potrzebującymi mocy odbiornikami elektrycznymi, takimi jak pojazdy elektryczne i centra przetwarzania danych. Ostatnie raporty ekonomiczne organizacji BloombergNEF zamówione przez firmy Eaton i Statkraft pokazują wyraźnie, że w nowym świecie energetyki rozproszonej i masowej elektryfikacji sieć nigdy nie była ważniejsza. Ponadto elastyczność oferowana przez magazynowanie energii, mikrosieci, pojazdy elektryczne z funkcją inteligentnego ładowania, reagowanie na zapotrzebowanie i połączenia międzysystemowe muszą być w przyszłości podstawą stabilnej i opłacalnej sieci. Przez kilka lat firma Eaton współpracowała z zakładami energetycznymi i użytkownikami energii w całej Europie w celu opracowania pionierskich technologii i systemów pracy we wszystkich zastosowaniach.