Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Rejestracja i wybory dotyczące prywatności

Lista aktualnych opcji ustawień prywatności jest dostępna tutaj.

Rejestracja

Firma Eaton umożliwia Państwu uwtorzenie profilu preferencji dla komunikacji marketingowej. Profil ten umożliwia dostosowywanie i kontrolowanie preferencji dotyczących otrzymywania informacji w postaci elektronicznej, a także zapisywania się do społeczności, abonowania biuletynów, korzystania z obszarów z informacjami ogólnymi oraz rezygnacji z tych opcji. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia tego profilu i go zmodyfikować.

Marketing e-mailowy. Firma Eaton umożliwia rezygnację z komunikacji marketingowej. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania  marketingowych wiadomości e-mail, modyfikując swój profil preferencji w sposób opisany powyżej, lub korzystając z ogólnego automatycznego łącza rezygnacji z subskrypcji, które jest dostępny we wszystkich e-mailach marketingowych od firmy Eaton.  W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z tych opcji rezygnacji, prosimy o kontakt z nami: informacje kontaktowe podano w punkcie Kontakt z nami u pod tekstem niniejszej Polityki.

Określone wiadomości niemające charakteru marketingowego nie podlegają ogólnej rezygnacji, są to wiadomości dla klientów związane z pobieraniem produktów, transakcjami sprzedaży, aktualizacjami oprogramowania i inne informacje dotyczące pomocy technicznej, poprawek i łat oraz powiadomienia wymagane przepisami prawa (w zakresie dopuszczalnym prawem). Ogólna rezygnacja nie obejmuje także określonej dodatkowej korespondencji z dystrybutorami i sprzedawcami, dotyczy to ostrzeżeń dotyczących produktów, aktualizacji, materiałów marketingowych i sprzedażowych regulowanych umowami oraz innych powiadomień w ramach współpracy partnerskiej.

Aplikacja mobilna. Aplikacje mobilne firmy Eaton mogą wysyłać powiadomienia bezpośrednio do państwa urządzenia mobilnego w celach określonych w niniejszej Polityce.. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z przesyłania do Państwa urządzenia mobilnego tych aktywnych powiadomień i usług uzależnionych od lokalizacji, edytując ustawienia powiadomień i lokalizacji w Państwa urządzeniu.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej