Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Rejestracja i wybory dotyczące prywatności

Lista aktualnych opcji ustawień prywatności jest dostępna tutaj.

Firma Eaton umożliwia Państwu utworzenie profilu preferencji dla komunikacji marketingowej. Profil ten umożliwia dostosowywanie i kontrolowanie preferencji dotyczących otrzymywania informacji w postaci elektronicznej, a także zapisywania się do społeczności, abonowania biuletynów, korzystania z obszarów z informacjami ogólnymi oraz rezygnacji z tych opcji. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia tego profilu i go zmodyfikować.

Marketing e-mailowy: Firma Eaton umożliwia rezygnację z komunikacji marketingowej. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, modyfikując swój profil preferencji w sposób opisany powyżej, lub korzystając z ogólnego automatycznego łącza rezygnacji z subskrypcji, które jest dostępny we wszystkich e-mailach marketingowych od firmy Eaton.  W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z tych opcji rezygnacji prosimy o kontakt z nami: informacje kontaktowe podano w punkcie „Kontakt z nami” pod tekstem niniejszej Polityki.

Określone wiadomości niemające charakteru marketingowego nie podlegają ogólnej rezygnacji, są to wiadomości dla klientów związane z pobieraniem produktów, transakcjami sprzedaży, aktualizacjami oprogramowania i inne informacje dotyczące pomocy technicznej, poprawek i łat oraz powiadomienia wymagane przepisami prawa (w zakresie dopuszczalnym prawem). Ogólna rezygnacja nie obejmuje także określonej dodatkowej korespondencji z dystrybutorami i sprzedawcami, dotyczy to ostrzeżeń dotyczących produktów, aktualizacji, materiałów marketingowych i sprzedażowych regulowanych umowami oraz innych powiadomień w ramach współpracy partnerskiej.

Wszystkie wiadomości e-mail firmy Eaton są monitorowane w celu zapewnienia jakości dostaw i mogą być monitorowane w celach marketingowych i analitycznych.

Aplikacje mobilne: Aplikacje mobilne firmy Eaton mogą wysyłać powiadomienia bezpośrednio do Państwa urządzenia mobilnego w celach określonych w niniejszej Polityce. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z przesyłania do Państwa urządzenia mobilnego tych aktywnych powiadomień i usług uzależnionych od lokalizacji, edytując ustawienia powiadomień i lokalizacji w Państwa urządzeniu.