Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Przechowywanie i usuwanie

Firma Eaton przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu zapewniania Państwu produktów lub usług; tak długo, jak będzie to konieczne w celach określonych w niniejszej Polityce lub w momencie zebrania danych; tak długo, jak będzie to konieczne w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych (np. w odniesieniu do rezygnacji), rozstrzygania sporów i egzekwowania zawartych przez nas umów; lub w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych lub gdy przestanie istnieć uzasadniona potrzeba biznesowa ich przetwarzania przez firmę Eaton dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub odczytanie. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), odpowiednio je zabezpieczymy i uniemożliwimy ich dalsze przetwarzanie do czasu ich usunięcia.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą pocztową:
Eaton
Do wiadomości: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA