Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Aktualizacje naszej Polityki dotyczącej ochrony danych i prywatności

Niniejsza Polityka jak i inne polityki mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą miały moc obowiązującą niezwłocznie po opublikowaniu zmienionej polityki w naszych kanałach informacyjnych. Jednakże o ile nie zaakceptują Państwo nowej lub zmienionej polityki, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępnili Państwo swoje dane osobowe. Aby informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach, w kanałach informacyjnych będziemy publikować dobrze widoczne powiadomienia i umieszczać datę ostatniej aktualizacji Polityki nad  jej tekstem.

W przypadku istotnych zmian, które w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych wymagają Państwa zgody zwrócimy się do Państwa o jej wyrażenie. 

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą poczową:
Eaton
Attention: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej