Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Niezawodna i wydajna praca sieci energetycznej

Poprawa niezawodności i wydajności pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów

Przemysł energetyczny stoi przed wyzwaniem poprawy niezawodności i wydajności swojej pracy, ochrony przed nowymi zagrożeniami oraz przeciwdziałania skutkom starzenia się infrastruktury i braku personelu. Pomożemy Ci lepiej zarządzać siecią, przeszkolimy Twoich pracowników i dokonamy inteligentnych inwestycji, aby przygotować Cię na przyszłość.

Budowa adaptacyjnej, bezpiecznej i elastycznej infrastruktury energetycznej

Utrzymanie systemów w dobrym stanie i ich prawidłowe działanie ma kluczowe znaczenie dla rentowności firmy. Poprzez integrację urządzeń z oprogramowaniem zarządzającym możemy sprawić, że Twoja infrastruktura będzie bardziej inteligentna, co stworzy dynamiczną i cyberbezpieczną sieć, która wyeliminuje przerwy w zasilaniu. Nasze rozwiązania w zakresie rekonfiguracji sieci pomagają zmniejszyć częstotliwość i czas trwania przerw w dostawach energii w przypadku nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Ponadto pomagamy zoptymalizować zasoby rozproszonych źródeł energii i przedłużyć żywotność już istniejących. Pomożemy Ci w przekształceniu, ochronie, podłączeniu, czy też zbudowaniu nowego systemu elektroenergetycznego. Nasi eksperci w zakresie projektowania aplikacji i zarządzania projektami potrafią zarządzać złożonymi projektami realizowanymi „pod klucz”, jak również posiadają wiedzę w zakresie montażu i testowania gotowych rozwiązań.
Rozwiązania do stacji transformatorowych - okładka

Broszura - rozwiązania dla stacji transformatorowych i złącz kablowych SN

Nasze rozdzielnice średniego napięcia Xiria oraz transformatory olejowe dystrybucyjne to produkty dedykowane do stacji transformatorowych i złącz kablowych SN. Wysokiej jakości produkty odpowiadają na najważniejsze potrzeby naszych klientów, jakimi są bezpieczeństwo, niezawodność, gotowość na przyszłościowe rozwiązania, niskie koszty posiadania i ekologiczność oraz bazują na wieloletnim doświadczeniu producenta.

Ochrona osób, mienia i środowiska naturalnego

Bezpieczeństwo wpływa na każdy aspekt pracy przedsiębiostwa, a w niektórych przypadkach także na otaczające go środowisko. Nasze rozwiązania umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolę systemów bezpieczeństwa, zwiększają ochronę pracowników przed występowaniem zwarć łukowych, chronią przed zagrożeniami termicznymi i pożarowymi, zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, poprawiają wydajność zasilania i ograniczają emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Xiria_infographics_safety_PL

Infografika

W rozdzielncy Xiria stosujemy ekologiczne rozwiązania bez cieplarnianego gazu SF6, a także technologie oraz rozwiązania techniczne znacznie zwiekszajace bezpieczenstwo obsługi i ograniczające ryzyko wypadków. Istniejące zagrożenia oraz zakres stosowanych środków ochronnych rośnie wraz ze wzrostem napięcia pracy urządzenia, co ma kluczowe znaczenie w rozdzielnicach średniego napięcia.

Xiria - jedyna przyjazna dla środowiska małogabarytowa rozdzielnica SN

  • Bez gazu cieplarnianego SF6 i toksycznych produktów jego rozpadu
  • Niski ślad węglowy
  • Możliwość recyklingu wszystkich zastosowanych materiałów
  • Bezpieczna dla środowiska technologia łączników próżniowych i izolacji stałej
  • Niewielkie straty mocy podczas eksploatacji
Eaton Xiria 061 Xiria E 2 Panels Top Unit
Xiria_brochure_cover_PL

Broszura - rodzina rozdzielnic Xiria

 

Poznaj niezawodną, ekologiczną i kompaktową rozdzielnicę średniego napięcia. 

Poznaj szczegóły budowy i działania rozdzielnic Xiria

W celu pobrania plików należy kliknąć na tytuł dokumentu: