Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Magazynowanie energii

Przejmij kontrolę nad swoimi dostawami energii, zmniejsz rachunki i zmierzaj w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Dzięki naszym systemom magazynowania energii gospodarstwa domowe, firmy i zakłady produkcyjne uzyskują dostęp do bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego zarządzania energią, które w pełni wykorzystuje potencjał odnawialnych źródeł energii.

Nasza technologia magazynowania energii w skrócie

Zmniejszenie negatywnego wpływu dwutlenku węgla (CO2) na naszą planetę zależy od tego, czy wszyscy zaczniemy lepiej wykorzystywać potencjał źródeł energii odnawialnej. Systemy magazynowania energii pozwalają na jej gromadzenie zawsze wtedy, gdy jest ona dostępna, a także na wykorzystywanie jej zmagazynowanych zapasów, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Uzyskując większą niezawodność i niezależność, można uniknąć potencjalnych spadków energii w sieci zasilającej. Magazynowanie energii jest dostępne dla gospodarstw domowych, budynków komercyjnych lub przemysłowych, a wchodzi ono na jeszcze wyższy poziom, jeśli jesteś dostawcą mediów. Ta technologia rewolucjonizuje energię dla nas wszystkich.

xStorage Home

Oszczędzanie energii i sterowanie nią w gospodarstwach domowych.

xStorage Buildings

Zapewnienie odporności i zrównoważonego rozwoju budynków komercyjnych i przemysłowych dzięki systemom magazynowanie energii.
  • Historie sukcesu

    Dowiedz się, w jaki sposób systemy magazynowania energii firmy Eaton skutecznie wspierają klientów w realizacji ich celów w zakresie efektywności energetycznej.