Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Biała księga

Pobierz naszą białą księgę dotyczącą zmniejszania ryzyka występowania zwarć łukowych

Niniejsza biała księga skupia się na pożarach powstałych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz na sposobach zapobiegania im poprzez podjęcie odpowiednich działań podczas planowania i wdrażania do użycia instalacji elektrycznych.

Pobierz darmową kopię naszej białej księgi, aby dowiedzieć się jak zmniejszyć to ryzyko.